Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Bezpłatne szkolenia – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Bezpłatne szkolenia


Print Friendly, PDF & Email

W ramach projektu „Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN” zapraszamy na bezpłatne szkolenia. Uczestnikami mogą być rolnicy i domownicy, których gospodarstwa w całości lub częściowo zlokalizowane są na obszarach zakwalifikowanych na lata 2012-2016 jako szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego, tzw. OSN. Szkolenia organizowane będą w powiatach: wysokomazowieckim, zambrowskim, białostockim w gm. Poświętne i łomżyńskim w gm. Śniadowo od marca do maja 2015 r.

Szczególnie zapraszamy rolników posiadających gospodarstwa rolne o profilu zwierzęcym lub mieszanym: roślinno-zwierzęcym.
Podczas szkoleń omawiane będą zagadnienia z zakresu dobrych praktyk rolniczych oraz rozwiązywania problemów ochrony środowiska, a przede wszystkim ochrony wód istniejących na obszarze prowadzenia działalności rolniczej.
Szkolenia nakierowane będą na wdrożenie przyjaznych dla środowiska praktyk w celu zapobiegania pogorszeniu stanu powierzchniowych i podziemnych wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu oraz poprawy stanu wód, w których zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego już nastąpiło.

Szkolenie obejmować będzie 18 godzin lekcyjnych (3 dni) w tym 12 godzin wykładów, ćwiczeń i 6 godzinny wyjazd studyjny do demonstracyjnego gospodarstwa. Podczas wyjazdu uczestnicy zapoznają się ze stosowanymi dobrymi praktykami rolnymi w zakresie zrównoważonej i racjonalnej gospodarki nawozowej oraz sposobami zapobiegania zanieczyszczeniom wód biogenami.

Szkolenia są bezpłatne, finansowane z budżetu projektu. Uczestnikom szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie, transport do miejsca realizacji szkolenia lub zwrot kosztów dojazdu.
Nabór na szkolenia prowadzony jest w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego oraz Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 275 89 27.

Harmonogram szkoleń

 

 a

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie.”
Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych
w rolnictwie i leśnictwie”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi