Do przeprowadzenia szkolenia „Kucharz – produkt ekologiczny” w powiecie kolneńskim realizowanego w ramach projektu „REORIENTACJA 2 – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa” zakwalifikowały się następujące osoby:
1. Pani

...

Rusza kolejna edycja międzynarodowego konkursu „Rolnik Roku”, organizowanego przez organizację ekologiczną WWF. Tym razem wielki finał konkursu i uroczystość wręczenia nagrody najlepszemu rolnikowi regionu Morza Bałtyckiego odbędą się w

...

 

Lista odmian zbóż jarych i grochu pastewnego zalecanych do uprawy w 2014 w województwie podlaskim

 

Pszenica jara

 

 

 

Lp

Odmiana

Rok wpisania do

Hodowca (lub przedstawiciel odmian zagranicznych)

Grupa

jakości

KRO

LZO

1

Tybalt

2005

2007

Irena

...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zatrudni pracownika na stanowisku ds. pszczelarstwa w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w Dziale Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Sekcji

...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przypomina, że każdy rolnik zainteresowany zbyciem prawa do kwoty indywidualnej ma czas do końca lutego na złożenie wniosku o zatwierdzenie zbycia kwoty w odpowiednim OT ARR.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie informuje, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na szkolenie "Produkty lokalne i turystyczne na obszarze LGD Szlak Tatarski”.

5 lutego 2014 r. w SDOO Krzyżewo odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). W trakcie spotkania została opracowana Lista Zalecanych Odmian dla zbóż ozimych i jarych.

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w związku z realizacją projektu „REORIENTACJA 2 – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

...

12 marca (środa) br. w Domu Litewskim w Sejnach odbędzie się konferencja pt.: Biogazownie rolnicze – krok po kroku, organizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przy współpracy z Instytutem Technologiczno

...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuję o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małych projektów” oraz „Tworzenie i rozwój

...


Dnia 10 stycznia 2014 r. w związku z osiągnięciem 120% zgłoszeń na szkolenie
„Kosmetyczka – ekologiczna pielęgnacja ciała” w powiecie łomżyńskim nabór zakończono


Dnia 07 stycznia 2014 r. w związku z osiągnięciem 120% zgłoszeń na szkolenie
„Kucharz – produkt ekologiczny” w powiecie bielskim nabór zakończono


Dnia 03 stycznia 2014 r. w związku z osiągnięciem 120% zgłoszeń na szkolenie
„Florysta” w powiecie hajnowskim nabór zakończono

Rozporządzeniem z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. (Dz. U. poz. 1408), Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na 2014 r. w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju. Oznacza to, że zwrot nie może być wyższy niż 81,7 zł na 1 hektar powierzchni użytków rolnych (0,95 × 86).

...

Gmina Szczuczyn planuje złożenie wniosku o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Szczuczyn.
Dnia 20 grudnia 2013 r. w związku z osiągnięciem 120% zgłoszeń na szkolenie „Pracownik biurowy z obsługą kasy fiskalnej” w powiecie augustowskim nabór zakończono.Do przeprowadzenia szkolenia „Florysta” w powiecie hajnowskim realizowanego w ramach projektu „REORIENTACJA 2 – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa” zakwalifikowały się następujące osoby:
1. Anna Fiedorczuk, zam.

...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Białymstoku zapraszają w dniu 10 stycznia 2014 roku na

...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

 i Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Białymstoku

zapraszają

w dniu 10 stycznia 2014 roku na

...
Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie