Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w związku z realizacją projektu „REORIENTACJA 2 – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

...

12 marca (środa) br. w Domu Litewskim w Sejnach odbędzie się konferencja pt.: Biogazownie rolnicze – krok po kroku, organizowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przy współpracy z Instytutem Technologiczno

...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuję o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małych projektów” oraz „Tworzenie i rozwój

...


Dnia 10 stycznia 2014 r. w związku z osiągnięciem 120% zgłoszeń na szkolenie
„Kosmetyczka – ekologiczna pielęgnacja ciała” w powiecie łomżyńskim nabór zakończono


Dnia 07 stycznia 2014 r. w związku z osiągnięciem 120% zgłoszeń na szkolenie
„Kucharz – produkt ekologiczny” w powiecie bielskim nabór zakończono


Dnia 03 stycznia 2014 r. w związku z osiągnięciem 120% zgłoszeń na szkolenie
„Florysta” w powiecie hajnowskim nabór zakończono

Rozporządzeniem z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. (Dz. U. poz. 1408), Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na 2014 r. w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju. Oznacza to, że zwrot nie może być wyższy niż 81,7 zł na 1 hektar powierzchni użytków rolnych (0,95 × 86).

...

Gmina Szczuczyn planuje złożenie wniosku o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Szczuczyn.




Dnia 20 grudnia 2013 r. w związku z osiągnięciem 120% zgłoszeń na szkolenie „Pracownik biurowy z obsługą kasy fiskalnej” w powiecie augustowskim nabór zakończono.



Do przeprowadzenia szkolenia „Florysta” w powiecie hajnowskim realizowanego w ramach projektu „REORIENTACJA 2 – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa” zakwalifikowały się następujące osoby:
1. Anna Fiedorczuk, zam.

...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Białymstoku zapraszają w dniu 10 stycznia 2014 roku na

...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

 i Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Białymstoku

zapraszają

w dniu 10 stycznia 2014 roku na

...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Brama na Bagna” ogłosiła nabór wniosków na działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz małe projekty.

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w związku z realizacją projektu „REORIENTACJA 2 – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

...

Do przeprowadzenia szkolenia „Florysta” w powiecie kolneńskim realizowanego w ramach projektu „REORIENTACJA 2 – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa” zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Pani Celina Bałdyga , zam.

...

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w związku z realizacją projektu „REORIENTACJA 2 – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

...

Po raz pierwszy ASF (afrykański pomór świń) odnotowano w Kenii w 1921 roku. Później występował w Portugalii (1957 r.), Hiszpanii, Francji, Włoszech, na Malcie, w Belgii i w 1986 w Holandii.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie serdecznie zaprasza do udziału w konferencji wojewódzkiej nt. „Dobrostanu zwierząt gospodarskich w świetle ustawy o ochronie zwierząt”, która odbędzie się 6 grudnia 2013 r. o godzinie 10.00 w

...

Od 6 grudnia 2013 r. obowiązują nowe wersje formularzy wniosków o wydanie zgody na odstępstwa od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym, udzielanej przez wojewódzkich inspektorów JHARS w przypadkach określonych w rozporządzeniu

...
Dzisiaj jest 22.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie