Dnia 19 marca 2014 r. w związku z osiągnięciem 120% zgłoszeń na szkolenie „Pracownik biurowy z obsługą kasy fiskalnej” w powiecie sokólskim nabór zakończono.

W związku z realizacją projektu „Reorientacja 2 – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa”, realizowanego w ramach działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ogłasza licytację na obsługę gastronomiczną imprez organizowanych na terenach wystawowych AGROARENA w 2014 roku.

Licytacja odbędzie się  19 marca 2014 r. (środa) o godzinie 12:00 w sali nr 4

...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza Państwa do udziału w wojewódzkiej konferencji: „Integrowana ochrona zbóż”. Konferencja odbędzie się 14 marca 2014 r. w siedzibie PODR Szepietowo.

5 lutego 2014 r. w SDOO Krzyżewo odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). W trakcie spotkania została opracowana Lista Zalecanych Odmian dla zbóż ozimych i jarych.

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w związku z realizacją projektu „REORIENTACJA 2 – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

...

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Suwałki organizuje w dniach 20-21 marzec 2014 r. szkolenie w Suwałkach przeznaczone dla rolników nabywających uprawnienia po raz pierwszy. Informacji udzielamy pod numerem telefonu: 87-566-47-45.

Zgodnie z

...

16 marca o godzinie 12.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Podlaskiego Związku Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego w sali Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37.

PZDR Siemiatycze informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju

...

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” planuje w 2014 roku przeprowadzenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 wdrażanie LSR”.

Sekretariat Regionalny KSOW w województwie podlaskim wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie organizują w dniach 8–11 marca 2014 roku wyjazd studyjny do Austrii na temat „Innowacyjne rozwiązania w małych przetwórniach

...

Dnia 29 stycznia 2014 r. w związku z osiągnięciem 120% zgłoszeń na szkolenie
„Kierowca kat. D, D1” w powiecie suwalskim nabór zakończono.


Dnia 29 stycznia 2014 r. w związku z osiągnięciem 120% zgłoszeń na szkolenie
„Kierowca kat. D, D1 ” w powiecie białostockim nabór zakończono.


Dnia 06 lutego 2014 r. w związku z osiągnięciem 120% zgłoszeń na szkolenie
„Kucharz – produkt ekologiczny” w powiecie kolneńskiego nabór zakończono.

Do przeprowadzenia szkolenia „Kucharz – produkt ekologiczny” w powiecie kolneńskim realizowanego w ramach projektu „REORIENTACJA 2 – wsparcie doradcze i szkoleniowe osób odchodzących z rolnictwa” zakwalifikowały się następujące osoby:
1. Pani

...

Rusza kolejna edycja międzynarodowego konkursu „Rolnik Roku”, organizowanego przez organizację ekologiczną WWF. Tym razem wielki finał konkursu i uroczystość wręczenia nagrody najlepszemu rolnikowi regionu Morza Bałtyckiego odbędą się w

...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zatrudni pracownika na stanowisku ds. pszczelarstwa w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w Dziale Systemów Produkcji Rolnej Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Sekcji

...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przypomina, że każdy rolnik zainteresowany zbyciem prawa do kwoty indywidualnej ma czas do końca lutego na złożenie wniosku o zatwierdzenie zbycia kwoty w odpowiednim OT ARR.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie informuje, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na szkolenie "Produkty lokalne i turystyczne na obszarze LGD Szlak Tatarski”.

5 lutego 2014 r. w SDOO Krzyżewo odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). W trakcie spotkania została opracowana Lista Zalecanych Odmian dla zbóż ozimych i jarych.

Dzisiaj jest 22.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie