W perspektywie finansowej 2007-2013 pojawia się nowe działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Naczelną jego ideą jest wsparcie tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Warunki i tryb przyznania pomocy określa projekt

...

Nadanie obiektom noclegowym określonej kategorii, świadczącej o jakości wyposażenia i oferowanych usług pozwala uporządkować i uzyskać przejrzystość ofert oraz stworzyć produkty turystyczne wiarygodne jakościowo.

Kategoryzacji mogą poddać się

...
Struktura wiekowa drzew owocowych w ogrodach przydomowych jest bardzo zróżnicowana. Są nasadzenia młode, drzewa kilku- czy kilkunastoletnie, ale są też ogrody z drzewostanem starszym, liczącym powyżej 20 lat.

Zbyt duża wysokość drzew...
Dzisiaj jest 22.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie