Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Sprawdzajmy oziminy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Sprawdzajmy oziminy


Print Friendly, PDF & Email

Wymarznięcia to główny powód słabego stanu plantacji zbóż ozimych i rzepaku w województwie podlaskim. Za nim podejmiesz decyzję o bronowaniu, czy nawożeniu azotem dokonaj wnikliwej oceny stanu roślin. Określ żywotność plantacji – zrób test przezimowania i wyznacz obsadę żywych roślin na 1m2.

W przypadku długoterminowych prognoz wykluczających powrót zimy, na słabych plantacjach, można zastanowić się nad wzmocnieniem roślin azotem. Jednak jest to działanie niosące ze sobą pewne ryzyko.

W naszych warunkach warto uprawiać odmiany o zdecydowanie wyższej mrozoodporności wybierając odmiany z Listy Odmian Zlecanych (LOZ). Uprawa odmian o niskiej mrozoodporności przy uwzględnieniu niekorzystnej aury w bieżącym sezonie (znaczące spadki temperatur bez okrywy śnieżnej) była jedną z przyczyn strat roślin.

ozimina 4

Określenie żywotności zbóż

Określenia żywotności plantacji zbóż można dokonać poprzez ocenę objawów zewnętrznych roślin oraz określenia obsady żywych roślin na 1 m2. Pomocne w ocenie są informacje zawarte tabeli:

Minimalna obsada ozimych roślin zbożowych wiosną

Gatunek/kompleks glebowy Pszenny bardzo dobry i dobry Żytni bardzo dobry Żytni dobry Żytni słaby
Pszenica ozima < 150 < 180 < 200
Żyto < 110 < 130 < 150 < 170
Pszenżyto ozime < 110 < 130 < 150 < 170
Jęczmień ozimy < 120 < 120 < 160

W celu dokładniejszej analizy łanu pod kątem ewentualnych strat wskazane jest pobranie tzw. monolitów glebowych (całe rośliny z korzeniami włośnikowymi wraz z bryłą ziemi). Do obserwacji wybieramy rośliny z najbardziej reprezentatywnych dla stanu plantacji miejsc.

Badanie przeprowadzamy w następujący sposób:

– korzenie wyrwanych roślin płuczemy wodą, tak aby ich nie uszkodzić,

– obcinamy wszystkie liście w pobranych do badań roślinach, 3-4 cm nad węzłem krzewienia,

– rośliny układamy na ligninie, bądź kilku warstwach ręcznika papierowego i zwilżamy wodą,

– ligninę zwijamy i ponownie zwilżamy (nie należy dopuszczać do przeschnięcia podłoża),

– rośliny zawinięte w ligninę przenosimy w ciepłe miejsce i czekamy na efekt, który może przyjść już po 12 godzinach.

Jeśli w miejscach cięcia roślin ukażą się nowe przyrosty należy uznać, że rośliny żyją i rokują dalszy rozwój.

Szybki test przezimowania

W przypadku stwierdzenia wymarznięcia plantacji, należy pomyśleć o jej odoraniu i ponownym zasiewie. Takie rozpoznanie pozwala odpowiednio wcześnie przygotować się organizacyjnie i zabezpieczyć materiał siewny.

Określenie żywotności rzepaku

Skutki niekorzystnych warunków pogodowych dało się odczuć również na plantacjach rzepaku ozimego. Podobnie jak w przypadku zbóż, należy dokonać oceny stanu roślin. Pomocne w ocenie mogą być dane zawarte w poniższej tabeli.

Na podstawie dokonanych obserwacji można podjąć decyzję o ewentualnym pozostawieniu bądź likwidacji plantacji.

Ocena stanu przezimowania rzepaku ozimego

Stan przezimowania Przezimowanie roślin w % Obsada roślin w szt./m2
Bardzo dobre 90-100 Około 60
Dobre 80-90 Ponad 50
Dość dobre 60-80 Około 40
Dostateczne 40-60 25-35
Uprawa mierna 20-40 20-30
Zaoranie plantacji <20 <20

Przyjmuje się, że przy obsadzie roślin rzepaku 45-50 szt./m2 plantację można pozostawić. Niezbędne minimum do utrzymania plantacji to 25 roślin, pod warunkiem, że są całkowicie zdrowe i równomiernie rozmieszczone

W sezonie 2015/2016 na wielu plantacjach zaobserwowano także znaczne porażenie roślin chorobami grzybowymi i wirusowymi. Niewątpliwie sprzyjały temu warunki pogodowe (długa jesień oraz rozkład opadów i temperatur w poszczególnych miesiącach) oraz płodozmian z dominacją zbóż. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na stopień występowania chorób grzybowych jest zaprawianie ziarna. Dokładne wykonanie tego zabiegu w znacznym stopniu poprawia zdrowotność łanu, zwłaszcza w początkowej fazie rozwoju roślin.

Krzysztof Zawojski

fot. A. Markowski