Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Porównanie plonowania żyta – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Porównanie plonowania żyta


Print Friendly, PDF & Email

W powiecie sokólskim nadal dużo uprawia się żyta ozimego. Jest gatunek, który radzi dobrze ze zmiennymi zimami i okresami suszy. Radzi też ze słabymi glebami i łatwo uzyskane plony sprzedać. Jednak nadal plony żyta są słabe (zwykle do 3 ton z hektara). Rolnicy więc szukają sposobów zwiększenia plonów, ale starają się zbytnio nie zwiększać nakładów.
Ostatnio wśród rolników sporo mówi się o życie „heterozyjnym” (zwanym też żytem „niemieckim”). Ci którzy byli w Niemczech podkreślają, że jest to żyto bardzo popularne w tym kraju i bardzo wysoko plonuje.
Cóż to jest i jak plonuje to żyto?
Chodzi tu fachowo o żyto mieszańcowe.
W prowadzonych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie doświadczeniach z serii Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego od wielu lat obok odmian żyta populacyjnego (tradycyjnego) są odmiany żyta mieszańcowego. Doświadczenia pozwalają sprawdzić poziom plonowania oraz zebrać informacje o cechach poszczególnych odmian.
W roku 2017 w doświadczeniu na terenie powiatu sokólskiego było 16 odmian (w tym 8 odmian żyta mieszańcowego). Żyto populacyjne plonowało średnio, jednak żyto mieszańcowe plonowało w tych samych warunkach pogodowo – glebowych i przy tej samej agrotechnice zdecydowanie lepiej (aż o 32%).

Tabela przedstawiająca porównanie w plonowaniu żyta ozimego

Odmiany żyta ozimego populacyjne mieszańcowe
Plon  (t/ha) 5,39 7,09
Procent żyta populacyjnego 100 132

Podsumowując:
• Warto wprowadzić żyto mieszańcowe do uprawy w gospodarstwie, choć są lata gdy różnice miedzy odmianami mieszańcowymi i populacyjnymi są mniejsze. Uważa się, żyto mieszańcowe wymaga dobrej pogody w czasie kwitnienia.
• Należy jednak wybrać odmiany sprawdzone i radzące z chorobami i wyleganiem.
• Należy pamiętać, że żyto mieszańcowe wymaga corocznej wymiany materiału siewnego, a siew ziaren zebranym powoduje znaczny spadek plonu.

 

Jan Reńko

st. spec. ds. doświadczalnictwa