Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Kilka rad przy przechodzeniu na VAT – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Kilka rad przy przechodzeniu na VAT


Print Friendly, PDF & Email

Pytanie „Przechodzisz na VAT?” zadawane jest często wśród rolników podczas rozmów dotyczących planowanych inwestycji w gospodarstwie. Jednak ten „przywilej” nie istnieje od zawsze, ponieważ jeszcze kilkanaście lat temu nikt z rolników nie posługiwał się takimi określeniami. W cenach produktów rolniczych nie było vat-u, a w środkach do produkcji, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz ciągnikach co najwyżej stawka 0%.

Jeżeli mamy dobrą pamięć to wróćmy do roku 2004 kiedy to wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej wprowadzona została 22% stawka vat na ciągniki, maszyny rolnicze, a w 2011 roku podniesiona do 23%. Do 04 września 2000 roku nikt z rolników nie mógł być „watowcem”. To właśnie od tego dnia do cen produktów rolnych zaczęto doliczać stawkę vat co spowodowało, że rolnik mógł zrezygnować z rozliczania w ramach systemu ryczałtowego zwrotu vat i rozliczać go na zasadach ogólnych, a więc odprowadzać podatek do Urzędu Skarbowego jeśli naliczono go więcej w sprzedanych produktach niż kupionych środkach do produkcji lub odzyskiwać z Urzędu Skarbowego jeśli więcej było go w kupionych środkach do produkcji niż w sprzedanych produktach.

Wracając do pytania postawionego na początku artykułu powiedzmy na co rolnik ma zwrócić uwagę, aby podjąć właściwą decyzję o przejściu na rozliczanie na zasadach ogólnych. Oczywiście powinien przeprowadzić wnikliwą analizę celowości przejścia na vat. W tym celu może udać się do najbliższego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego i tam ze specjalistą do spraw ekonomiki wykonać ją. Aby sprawę załatwić za jednym razem powinien przygotować się do tej rozmowy wykonując zestawienie sprzedaży i zakupów za rok poprzedzający rozmowę lub z danego roku przy czym szacunkowo uzupełnić je o przewidywaną sprzedaż i zakupy do końca roku. Dane te należy pogrupować na koszty ze stawką 5, 8, 23% oraz sprzedaż ze stawką 5 i 8%.

Najczęściej nabywane produkty do działalności operacyjnej w gospodarstwie rolnym z daną stawką to:

23% – olej napędowy, energia elektryczna, telefon, folia rolnicza, sznurek, siatka, środki myjąco-czyszczące, lizawka, części zamienne, usługi pozarolnicze.

8% – pasze i dodatki paszowe, środki ochrony roślin, nawozy mineralne i odżywki, zwierzęta, usługi weterynaryjne i inne usługi rolnicze.

5% – materiał siewny bez owsa i mieszanek trawiastych, otręby.

Natomiast sprzedaż prowadzona w gospodarstwie ma stawki:

5% – mleko, buraki cukrowe, ziemniaki, zboża, rzepak, jaja świeże

8% – bydło, trzoda, drób, jaja wylęgowe

Po wykonaniu obliczeń i analizy w danym roku, a jeżeli mamy dane z dwóch trzech lat, to z większą dokładnością możemy dać odpowiedź jak do tej pory gospodarstwo funkcjonowałoby na zasadach ogólnych.

Kolejnym etapem przed przejściem na „vat” jest analiza, jaką rolnik chce wykonać inwestycję w gospodarstwie. Pamiętać trzeba, że zakup maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych objęty jest stawką vat 23%, a do jego rozliczenia potrzeba pięciu lat, natomiast inwestycje budowlane też objęte są stawką vat 23%, ale rozliczane są w ciągu 10 lat. Ma to znaczenie przy ewentualnym wyjściu rolnika z rozliczania na zasadach ogólnych, ponieważ przy maszynach mimo zwrotu jednorazowo całego vat-u tylko 1/5 należy się za dany rok a przy inwestycjach budowlanych 1/10.

Rolnik musi też zdawać sobie sprawę, że podejmując decyzję o wejściu na rozliczenie vat na zasadach ogólnych może się z niej wycofać dopiero po trzech latach. Wtedy musi zwrócić vat nienależnie pobrany z inwestycji, jeśli nie minęło od jej realizacji 5 lat (zakup maszyn i urządzeń do gospodarstwa rolnego) lub 10 lat (budowa budynków i budowli w gospodarstwie rolnym). Należy więc decyzję o wejściu na zasady ogólne rozliczania vat podjąć z należytą rozwagą.

Ala Śledziewska
PZDR Łomża