Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ankieta – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ankieta


Print Friendly, PDF & Email

<?php
include ‘ankieta/meil.php’;
?>

A N K I E T A

Oceniająca poziom usług świadczonych

przez specjalistów Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

 

 

Szanowni Państwo.

W trosce o stałe podnoszenie jakości pracy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety.

Państwa opinie, wnioski, sugestie i spostrzeżenia, pozwolą nam poprawić poziom usług i polepszyć współpracę pomiędzy klientem a pracownikiem Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Wypełnione ankiety prosimy składać do oznaczonych skrzynek na korytarzach biur.

Dyrektor PODR

1.Data wizyty / załatwienia sprawy/:

2. Cel wizyty:

3. Komórka organizacyjna/PZDR

4. Czy jest Pan/Pani zadowolony(a) z poziomu świadczonych usług (właściwe zaznaczyć):

tak

nie

5. Jakie czynniki podane poniżej brał(a) Pan/Pani pod uwagę przy ocenie świadczonej usługi:

udzielenie informacji

kompetencje, fachowość doradcy

kultura osobista, osobiste zaangażowanie doradcy, troska o klienta

inne (jakie?)

7. W jakich zagadnieniach oczekuje Pani/Pan doradztwa specjalistów PODR?

technologia produkcji roślinnej i zwierzęcej

rolnictwo ekologiczne i programy rolnośrodowiskowe

zagadnienia ekonomiczne i podatkowe

fundusze pomocowe

zakładanie/rozwijanie działalności gospodarczej

agroturystyka, produkt regionalny

podnoszenie poziomu wiedzy i zdobywanie kwalifikacji zawodowych

inne (jakie?)

8. Jaki rodzaj doradztwa Panią/Pana interesuje?

poradnictwo indywidualne

pomoc w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej funduszy pomocowych

ulotki, informacje publikowane w „Wiadomościach rolniczych”, informacje na stronie internetowej

wystawy, pokazy (jakie?)

inne (jakie?)

9. Co według Pani/Pana można zmienić w funkcjonowaniu PODR?

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

 

 

F-52 2.01.2008