Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Aminokwasy w nawożeniu jako alternatywa łagodząca stres roślin wynikający z braku wody – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Aminokwasy w nawożeniu jako alternatywa łagodząca stres roślin wynikający z braku wody


Print Friendly, PDF & Email

Ścieżkę w tej dziedzinie przetarli już ogrodnicy, korzystający z tej formy nawożenia od kilku lat. Opinie w o ich używaniu i znaczeniu w rozwoju roślin są pozytywne. W uprawach rolniczych niestety nawozy konwencjonalne ciągle zajmują pierwsze miejsce. Powtarzająca się susza zmusza rolników do szukania rozwiązań, które pomogą łagodzić skutki niedobory wody w glebie którego następstwem jest obniżenie plonu.
Działanie tych nawozów możemy porównać do dostarczenia roślinom dużej dawki energii, która może być łatwo wykorzystana przeciw stresom lub do pobudzenia wzrostu. Ponadto poprzez zwiększenie powierzchni liści, zawartości chlorofilu oraz intensywności fotosyntezy mamy możliwość uzyskania wyższych i lepszych jakościowo plonów. Aminokwasy dzięki pełnej kompatybilności z metabolizmem nawożonych roślin zapewniają szybki i łatwy transport składników pokarmowych wewnątrz roślin do miejsc, w których jest największy deficyt danego składnika pokarmowego. Aminokwasy tez wpływają na płodność pyłku co ułatwia i sprzyja prawidłowemu zapyleniu.
Aminokwasy to organiczne związki chemiczne, będące podstawowymi jednostkami budulcowymi białek, które w roślinie pełnią funkcje: budulcową, metaboliczną i transportową. Związki te są prekursorami syntezy szeregu fitohormonów, w tym regulatorów wzrostu. Podanie ich stwarza roślinom warunki do wytwarzania zwiększonej ilości hormonów wzrostu, co skutkuje szybszym przyrostem masy zarówno pędu, jak i korzeni oraz otwierania się pąków liściowych.
Podnoszą one również efektywność tradycyjnego nawożenia mineralnego poprzez znaczne zwiększenie ilości korzeni włośnikowych oraz głębokości systemu korzeniowego. Wpływają też na poprawę gospodarki wodnej roślin, ponieważ wytwarzają one głębszy system korzeniowy, a jednocześnie przyspieszają pracę aparatów szparkowych. W efekcie rośliny mają szybszą i efektywniejszą wymianę gazową, ale też mniej tracą wody. Rośliny potraktowane jesienią aminokwasami znacząco lepiej zimują, a opryskane wiosną lepiej znoszą przymrozki.

Tomasz Jamiołkowski