Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zakładamy gospodarstwo agroturystyczne – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zakładamy gospodarstwo agroturystyczne


Print Friendly, PDF & Email

Wielu rolników zamieszkujących w atrakcyjnych regionach naszego województwa posiada wolne, niewykorzystane pomieszczenia w domach mieszkalnych, które mogą udostępnić turystom. Koszty przystosowania tych pomieszczeń są często niewielkie. Można również wyremontować strych lub zbędny budynek gospodarczy i zaadaptować go z przeznaczeniem na wypoczynek dla turystów. Przystępując do przygotowania pomieszczeń dla przyszłych gości trzeba wiedzieć jakie wymagania należy spełnić, aby sprostać oczekiwaniom turystów.

Podstawowym warunkiem do rozpoczęcia działalności agroturystycznej jest posiadanie własnego, funkcjonującego gospodarstwa rolnego, wolnych zasobów mieszkaniowych i wolnej siły roboczej. Ważną sprawą jest osobowość gospodarzy i akceptacja podejmowanego przedsięwzięcia przez wszystkich członków rodziny. Pomocny w podjęciu decyzji o świadczeniu usług agroturystycznych może być test. Wskazane jest aby zwrócić się po doradztwo do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego lub najbliższego stowarzyszenia agroturystycznego, gdzie będzie można uzyskać podstawowe informacje organizacyjno-prawne, niezbędne przy tworzeniu gospodarstw agroturystycznego. Następnym krokiem jest przygotowanie bazy noclegowej dla turystów oraz pomieszczeń towarzyszących. Te gospodarstwa, które zamierzają oferować turystom wyżywienie muszą spełnić określone wymagania higieniczno-sanitarne. Ponadto we właściwy sposób należy zagospodarować część ozdobno-wypoczynkową zagrody. Aby jak najwięcej gości mogło skorzystać z oferty agroturystycznej należy również pamiętać o promocji i reklamie własnego gospodarstwa. Dalszy krokiem kwaterodawcy winno być dążenie do podnoszenia standardu kwatery poprzez jej skategoryzowanie.