Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Stowarzyszenia agroturystyczne działające na terenie województwa podlaskiego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Stowarzyszenia agroturystyczne działające na terenie województwa podlaskiego


Print Friendly, PDF & Email

Agroturystyczne Stowarzyszenie Puszcza Białowieska
17-220 Narewka, ul. Mickiewicza 50
tel. 85 685 80 45, 85 685 80 12
e-mail: agro@agrokwatera.eu
www.agrokwatera.eu 

Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne “Żubr”
ul. Południowa 4, 17-200 Hajnówka
Adres korespondencyjny:
Zabłotczyzna 12
17-220 Narewka
tel. 607 319 760
e-mail:bsa-zubr@home.pl
http://www.agrobialowieza.pl/

Biebrzańsko-Narwiańskie Towarzystwo Agroturystyczne “Łoś”
Sulin Strumiłowo 4, 18-430 Wizna
tel. 86 219 64 89
e-mail: carskitrakt@carskitrakt.pl                                                      http://www.naszekwatery.org 


Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
Kuryły 3, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 20 49
e-mail: kuryly@poczta.onet.pl
www.psa.org.pl

Stowarzyszenie Agroturystyczne “Agrokresy”‘
Białostocka 19, 16-050 Michałowo                                                                                     adres do korespondencji: Bachury 40, 16-050 Michałowo
tel. 602 376 655

Stowarzyszenie Agroturystyczne “Puszcza Mielnicka”
ul. Zaszkolna 1,
17-307 Mielnik
tel. 513 300 794
e-mail: puszczamielnicka@vp.pl
www.puszczamielnicka.ovh.org

Stowarzyszenie Agroturystyczne „Raj Bobra”
ul. Tysiąclecia 23/B
19-100 Mońki
tel. 600 874 630

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna
ul. Kościuszki 82 lok. 7,skr. pocz.76 16-400 Suwałki
tel./fax 87 566 58 72, 87 566 54 94
e-mail: sirt@suwalki-turystyka.info.pl; agro@suwalki-turystyka.info.pl 
http://www.sirt.suwalki.com.pl/; http://www.suwalki-turystyka.info.pl/ 

Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne
Stary Folwark 19, 16-402 Suwałki
tel. 604 179 877
e-mail: wst1@tlen.pl
http://www.wigry.win.pl/wst/