Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Powiat wysokomazowiecki – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powiat wysokomazowiecki


Print Friendly, PDF & Email
Powiat wysokomazowiecki położony jest między brzegami rzek Bugu i Narwi. Obejmuje obszar 1283 km2. Jest to teren typowo rolniczy. W Szepietowie znajduje się siedziba Wojewódzkiego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego funkcjon1wys_mującego od 1948 roku. Swoją działalnością doradczo-upowszechnieniową obejmuje teren całego województwa. Ośrodek Szkoleniowy działający przy tej placówce, dysponuje bazą szkoleniowo-noclegową na 100 osób.

Czyste środowisko i walory przyrodniczo krajobrazowe stanowią doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Szczególnie interesujący pod tym względem jest Narwiański Park Narodowy z siedzibą dyrekcji w Kurowie. Na jego terenie spotkać można wiele unikatowych okazów flory i fauny.

Warto zobaczyć:

 • Skansen Mazowiecko-Podlaski wraz z Muzeum Rolnictwa i Muzeum Weterynarii w Ciechanowcu;
 • Kościół pw. Św. Trójcy z I poł. XVIII w. w Ciechanowcu;
 • Sanktuarium Maryjne w Hodyszewie;
 • drewnianą, dawną cerkiew unicką z I poł. XVIII w. przeniesioną z Tykocina – obecnie kościół cmentarny pw. Podwyższenia Krzyża w Sokołach;
 • średniowieczne grodzisko na wyspie między Waniewem w Śliwnem, tzw. “Zamczysko”;
 • zespół dworsko-ogrodowy z poł. XIX w. w Tyborach Kamiance (obecnie Archiwum PAN);
 • pałac w Kurowie z XIX w. – obecnie siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego.

Stałe imprezy kulturalne:

 • Konkurs gry na instrumentach pasterskich “ligawkach” w Ciechanowcu;
 • “Wianki na Nurcu” – noc świętojańska w Ciechanowcu;
 • Jarmark Św. Wojciecha w Ciechanowcu;
 • Biesiada Miodowa w Kurowie.

Szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze:

 • Kurowo – Most na Kurówce – Reduta “Koziołek” “Zerwany most” – Kurowo
 • Szlak wodny: szlak okrężny z Kurowa – 10 km
 • Ścieżka przyrodnicza: grobla pod Kurowem – 2 km (nieznakowana)

Informacja turystyczna:
Narwiański Park Narodowy – Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy,
tel. (85) 7181417, 7191391, (86) 476481