Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Powiat sokólski – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powiat sokólski


Print Friendly, PDF & Email

1sokolPowiat sokólski położony jest we wschodniej części województwa przy granicy z Białorusią. Teren ten znany jest z malowniczych krajobrazów i kompleksów lesnych. Wiele unikatowych okazów flory i fauny można spotkać w ich naturalnym środowisku na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz Obszarze Krajobrazu Chronionego Wzgórz Sokólskich. O atrakcyjności turystycznej powiatu sokólskiego świadczą również liczne zabytki kultury czterech wyznań: katolickiego, prawosławnego, muzułmańskiego i żydowskiego. Na terenie powiatu można spotkać czynne warsztaty rękodzieła ludowego, jak: kowalstwo, rzeźba w drewnie, tkactwo dwuosnowowe i wiele innych.

Zabytki:

 • meczety w Bohonikach z 1900 r. i w Kruszynianach z końca XVIII w. z mizarami (cmentarzami muzułmańskimi),
 • cerkiew pw. Św. Aleksandra Newskiego z XIX w. w Sokółce,
 • Kościół pw. Ofiarowania NMP z XVIII w. w Różanymstoku,
 • Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela – wielokrotnie przebudowywany XVI – wieczny obiekt w Nowym Dworze,
 • Kościół pw. Matki Boskiej Pocieszenia z pocz. XVII w. w Zalesiu,
 • Kościół pw. Św.Trójcy z pocz. XVIII w. w Sidrze,
 • pozostałości Zboru Kalwińskiego z poł. XVI w. w Sidrze,
 • bożnica żydowska z XIX w. w Krynkach,
 • cmentarzysko kurhanowe Jaćwingów z IV-V w. w Jasionowej Dolinie,
 • cmentarzyska i grodziska wczesnośredniowieczne w Jatwiezi Małej, Okopach i Grodzisku,
 • dwór modrzewiowy z pocz. XVIII w. w Łosośnie Małej,
 • pałac z XVII w. w Pawłowiczach (obecnie Szkoła Podstawowa)
 • parki podworskie z przełomu XVIII/XIX w. w Krynkach, Żylinach i Górce.

Stałe imprezy:

 • Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie – czerwiec,
 • “Biebrzańskie Szuwary” – plener malarsko-rzeźbiarski w Dąbrowie Białostockie – lipiec,
 • Międzynarodowy Plener Literacko-Malarski w Różanymstoku – sierpień,
 • Turniej Wsi w Dąbrowie Białostockiej – wrzesień

Szlaki turystyczne (autokarowe):

 • Tatarski Duży,
 • Tatarski Mały,
 • Napoleoński,
 • Powstania Styczniowego,
 • Rękodzieła Ludowego,
 • Kumiałka – Biebrza.

Informacja o imprezach kulturalnych, sportowych jest dostępna w Starostwie Powiatowym.

Powiat Sokółka 

 Gmina Dąbrowa Białostocka

Jan Kułak

Hamulka 9, 16-200 Dabrowa
Białostocka

tel. 85 712 90 09
tel. kom.0607 192 445

Franciszek Pigiel

Szuszalewo 40, 16-200 Dabrowa Białostocka

tel. 85 712 17 88 
tel. kom. 0607 986 787
e-mail: pigiel@onet.eu www.pigiel.pl

 Gmina Janów

Krystyna Szacka

Kol. Budno 23,
16-130 Janów

tel. 85 721 64 62

Helena Malewicka

Nowokolno 2,
16-130 Janów

tel. 85 721 60 62

Anna Małyszko

Nowokolno 20,
16-130 Janów

tel. 85 721 61 59

Halina i Janusz Sawiccy

Rudawka 31,
16-130 Janów

tel. 85 721 62 70
tel. kom. 0600 981 118

Bogusława Kumpiałowska

Sitawka 4, 16-130 Janów

tel. 85 721 62 58, 721 67 29

Natalia Moniuszko

Studzieńczyzna 7,
16-130 Janów

tel. 85 710 11 23, 721 67 49

Danuta i Leszek Radulscy

Kol. Wasilówka 18,
16-130 Janów

tel. 85 721 60 24

 Gmina Korycin

Krystyna i Andrzej Łukaszuk

Gorszczyzna 2,
16-140 Korycin

tel. 85 721 93 42

Jadwiga i Piotr Nietupscy

Gorszczyzna 7,
16-140 Korycin

tel. 85 721 90 83

 Gmina Krynki

“Tatarska Jurta”, Dżenneta Bogdanowicz

Kruszyniany 58,
16-120 Krynki

tel. kom. 0606 603 760
 www.kruszyniany.pl
e-mail: dzennetta@wp.pl

“Dworek pod lipami” Alicja Ziemkowska

Kruszyniany 51,
16-120 Krynki

tel. 85 722 75 54
www.dworekpodlipami.pl

Jolanta Kundzicz

Kundzicze 7,
16-120 Krynki

tel. kom. 0608 415 649

“Natura” Marek Marszałek

Łapicze 27,
16-120 Krynki

tel. kom. 502 575 330, 501 581 473

Lila Sojko

Świdziałówka 26,
16-120 Krynki

tel. 85 722 86 58

“Łowisko ryb u Stacha”  I. i S. Ejsmont

Białogorce 1                 16-120 Krynki

tel. kom. 604 488 355, 600 638 107 www.lowiskoustacha.pl

 Gmina Kuźnica Białostocka

Zofja Jaworska

Popławce 62, 16-123 Kuźnica Białostocka

tel. 85 722 49 68

 Gmina Nowy Dwór

Elżbieta Radziwon

Butrymowce 8,
16-205 Nowy Dwór

tel. 85 722 64 67

Janina Kieczeń

Koniuszki 13,
16-205 Nowy Dwór

tel. 85 722 62 70

Gmina Sidra

“Pod Gruszą”     Krystyna Szoda

Poganica 14,                 16 – 124 Sidra 

606 760 158, krystynaszoda@wp.pl,      www.podgrusza-poganica.pl 

 Gmina Sokółka

Jerzy Marcin Maliszewski

Gieniusze 9,
16-100 Sokółka

tel. 85 711 15 32, 711 18 65
tel. kom. 0602 151 080

“Zielona Dolina ” Eugeniusz Wiśniewski

Kol. Kuryły 3,

16-100 Sokółka

tel. 85 711 20 49
www.psa.org.pl,
e-mail: kurylyagro@poland.com

Marzanna Sławińska

Lipina 99,
16-100 Sokółka

tel. 85 711 19 14

Grazyna Zaniewska

Malawicze Górne 11,
16-100 Sokółka

tel. 85 711 70 37

Teresa Kirpsza

Ostrówek 2A,
16-100 Sokółka

tel. 85 710 31 50
tel. kom. 0605 548 384

Ewa Puciłowska

Puciłki 26,
16-100 Sokółka

tel. 85 711 70 51

Elżbieta i Ryszard Piekut

Rozedranka Stara 33,
16-100 Sokółka

tel. 85 711 16 21

Józef Raczkowski

Sierbowce 4,
16-100 Sokółka

tel. 85 711 12 12

 Gmina Suchowola

Leonarda Olszewska

Ciemne 1,
16-150 Suchowola

tel. 85 712 57 86

“Nad stawem” Tadeusz Grabowski

Okopy 34,
16-150 Suchowola

tel. 85 712 48 51
tel. kom. 0602 721 353

Gmina Szudziałowo

  „Stanica Kresowa”
  Edyta Szubska

  Poczopek 9,
  16-113 Szudziałowo

 tel. 601-067-316
 e-mail: rezerwacja@stanicakresowa.pl
 strona:www.stanicakresowa.pl