Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Powiat siemiatycki – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powiat siemiatycki


Print Friendly, PDF & Email

1siemPowiat siemiatycki położony jest na południu województwa, w środku malowniczego Podlasia. Jest to najbardziej interesujący fragment doliny Bugu, zwany “podlaskim przełomem Bugu”, rozciągający się Niemirowa do Drohiczyna.

Położenie powiatu, czyste powietrze, bogata przeszłość historyczna, duża ilość zabytków architektury świeckiej i sakralnej, ludność zróżnicowana wyznaniowo (katolicy i prawosławni) sprawia, że jest to region bardzo atrakcyjny turystycznie. Bug przepływający przez gminy Mielnik, Siemiatycze, Drohiczyn i Perlejewo, trzy duże zalewy w Siemiatyczach (ok. 32 ha) są rajem dla wędkarzy, miłośników kąpieli i spływów kajakowych.

Duże kompleksy leśne (32% ogółu powierzchni powiatu) nie zniszczone działalnością człowieka, bogate są w zwierzynę łowną, a w odnogach dziewiczego Bugu – ptactwo wodne.
Ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe na terenie powiatu utworzono:

Obszary Chronionego Krajobrazu:

 • “Dolina Bugu” – obejmuje część gmin: Mielnik, Siemiatycze i Drohiczyn – 31162 ha,
 • “Dolina Bugu i Nurca” – obejmuje część gminy Perlejewo – 852 ha.

Rezerwaty:

 • “Góra Uszeście” (204 m n.p.m.) w Mielniku – chroniący roślinność kserotermiczną,
 • “Grąd Radziwiłłowski” w Radziwiłłówce,
 • “Sokóle” w gminie Nurzec Stacja,
 • “Koryciny” w gminie Grodzisk.
 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Mielniku:
 • “Głogi” – fragment krawędzi przełomowej doliny Bugu (są to dobrze zachowane twory polodowcowe w postaci serii wzniesień poprzecinanych siecią wąwozów; rzadkie gatunki kserotermiczne).

Występują też liczne pomniki przyrody – 40 szt. w Nurcu Stacji, Mielniku, Dziadkowicach. W Siemionach znajduje się największe skupisko 58 dębów w wieku 200-300 lat.

Zabytki:

 • Cerkiew na Świętej górze Grabarce – najważniejsze miejsce pielgrzymek prawosławnych w Polsce;
 • klasztor OO. Misjonarzy z I poł. XVIII w. w Siemiatyczach;
 • klasycystyczna synagoga z II poł. XVIII w. – obecnie Muzeum Regionalne w Siemiatyczach;
 • barokowy kościół pw. NMP w Siemiatyczach;
 • Góra Zamkowa – dawne grodzisko – punkt widokowy w Drohiczynie;
 • kościół i klasztor Sióstr Benedyktynek z XVIII w. w Drohiczynie;
 • cerkiew pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy z XIX w. w Drohiczynie;
 • kościół pofranciszkański (przełom XVII i XVIII w.) z zespołem klasztornym w Drohiczynie.

Stałe imprezy kulturale:

 • Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie.
 • Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych “Muzyczne Dialogi nad Bugiem” – pierwsza połowa sierpnia w Mielniku;
 • Ogólnopolski Turniej Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej “O Podlaską Szyszkę” – trzeci weekend września w Siemiatyczach;
 • Prezentacje Kultury Polskich Kresów “Nie rzucim ziemi” – początek lipca, amfiteatr nad zalewem w Siemiatyczach;
 • Nadbużańskie Prezentacje Orkiestr Dętych – Siemiatycze, w czerwcu (od 1992 r.);
 • Międzynarodowy Dzień Folkloru – Drohiczyn, koniec maja.

Szlaki turystyczne:

 • Spływ po rzece Bug (45 km)
 • Szlak Bunkrów (Linia Mołotowa)
 • Szlak Bunkrów (23 km – niebieski)
 • Szlak Doliny Moszczonej (24 km – zielony)
 • Szlak Kupiecki (żółty – 86 km)
 • Szlak Powstania Styczniowego (czerwony – 24 km)
 • szlaki rowerowe: nadbużański i leśny.
POWIAT SIEMIATYCZE
Gmina Drohiczyn
Małgorzata Grajewska
ul. Ks. Witolda 3,
17-312 Drohiczyn
tel. (85) 655 75 29
Beata Uszyńska–- Zabokrzecka i Michał Zabokrzecki
Chrołowice 15,
17-312 Drohiczyn
tel. (85) 655 71 60
Jadwiga Senczyno
Drohiczyn Kol. 6,
17-312 Drohiczyn

tel. (85) 655 75 89
Elżbieta i Stanisław Kosieradzcy
Bujaki Kol. 52,
17-312 Drohiczyn

tel. (85) 655 74 72
Gmina Dziadkowice
Maria Tołwińska
Jesionówka 5, 17-306 Dziadkowice
tel. (85) 657 11 28
Gmina Mielnik
Andrzej Remesz
Homoty 20, 17-307 Mielnik
tel. (85) 655 00 83
Katarzyna Biedrzycka
ul. Brzeska 136, 17-307 Mielnik
tel. (85) 657 70 57
Maria Charkiewicz
ul. Królewska 7, 17-307 Mielnik
tel. (85) 657 71 15
Leokadia i Jerzy Dacewicz
ul. Duboisa 14, 17-307 Mielnik
tel./fax (85) 657 71 10
Jerzy Kierkowicz
ul. Brzeska 232, 17-307 Mielnik
Elżbieta i Jerzy Śnieżko
ul. Brzeska 131, 17-307 Mielnik
tel. (85) 657 71 05
Irena Wysocka
ul. Brzeska 220, 17-307 Mielnik
tel. (85) 657 71 25
Pensjonat “Panorama”, Jadwiga Zduniewicz
ul. Brzeska 67, 17-307 Mielnik
Marek Wasiuk
Osłowo 54 (Kolonia),
17-307 Mielnik

tel. (85) 655 03 88
Andrzej Pogrebniak
Radziwiłłówka 17,
17-307 Mielnik

tel. (85) 657 74 44
Elżbieta Szymańska
Wajków 50, 17-307 Mielnik
Gmina Perlejewo
Zofia i Waldemar Popławscy
Głęboczek 23A,
17-322 Perlejewo

tel. (86) 277 56 82
Zofia Jóźwiak
Granne 34, 17-322 Perlejewo
tel. (86) 277 56 77
Roman Trusiak
Granne 82, 17-322 Perlejewo
tel. (86) 277 58 97
Beata i Leszek Pietranik
Kruzy 20, 17-322 Perlejewo
tel. (86) 277 58 78
Gmina Siemiatycze
Danuta i Jan Mudel
Moszczona Pańska 32,
17-330 Nurzec Stacja
tel. (85) 657 51 75
Dymitr Leoniuk
Słochy Annopolskie 117, 
17-300 Siemiatycze

tel. (85) 656 10 58