Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Powiat siemiatycki – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powiat siemiatycki


Print Friendly, PDF & Email

1siemPowiat siemiatycki położony jest na południu województwa, w środku malowniczego Podlasia. Jest to najbardziej interesujący fragment doliny Bugu, zwany “podlaskim przełomem Bugu”, rozciągający się Niemirowa do Drohiczyna.

Położenie powiatu, czyste powietrze, bogata przeszłość historyczna, duża ilość zabytków architektury świeckiej i sakralnej, ludność zróżnicowana wyznaniowo (katolicy i prawosławni) sprawia, że jest to region bardzo atrakcyjny turystycznie. Bug przepływający przez gminy Mielnik, Siemiatycze, Drohiczyn i Perlejewo, trzy duże zalewy w Siemiatyczach (ok. 32 ha) są rajem dla wędkarzy, miłośników kąpieli i spływów kajakowych.

Duże kompleksy leśne (32% ogółu powierzchni powiatu) nie zniszczone działalnością człowieka, bogate są w zwierzynę łowną, a w odnogach dziewiczego Bugu – ptactwo wodne.
Ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe na terenie powiatu utworzono:

Obszary Chronionego Krajobrazu:

 • “Dolina Bugu” – obejmuje część gmin: Mielnik, Siemiatycze i Drohiczyn – 31162 ha,
 • “Dolina Bugu i Nurca” – obejmuje część gminy Perlejewo – 852 ha.

Rezerwaty:

 • “Góra Uszeście” (204 m n.p.m.) w Mielniku – chroniący roślinność kserotermiczną,
 • “Grąd Radziwiłłowski” w Radziwiłłówce,
 • “Sokóle” w gminie Nurzec Stacja,
 • “Koryciny” w gminie Grodzisk.
 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Mielniku:
 • “Głogi” – fragment krawędzi przełomowej doliny Bugu (są to dobrze zachowane twory polodowcowe w postaci serii wzniesień poprzecinanych siecią wąwozów; rzadkie gatunki kserotermiczne).

Występują też liczne pomniki przyrody – 40 szt. w Nurcu Stacji, Mielniku, Dziadkowicach. W Siemionach znajduje się największe skupisko 58 dębów w wieku 200-300 lat.

Zabytki:

 • Cerkiew na Świętej górze Grabarce – najważniejsze miejsce pielgrzymek prawosławnych w Polsce;
 • klasztor OO. Misjonarzy z I poł. XVIII w. w Siemiatyczach;
 • klasycystyczna synagoga z II poł. XVIII w. – obecnie Muzeum Regionalne w Siemiatyczach;
 • barokowy kościół pw. NMP w Siemiatyczach;
 • Góra Zamkowa – dawne grodzisko – punkt widokowy w Drohiczynie;
 • kościół i klasztor Sióstr Benedyktynek z XVIII w. w Drohiczynie;
 • cerkiew pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy z XIX w. w Drohiczynie;
 • kościół pofranciszkański (przełom XVII i XVIII w.) z zespołem klasztornym w Drohiczynie.

Stałe imprezy kulturale:

 • Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie.
 • Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych “Muzyczne Dialogi nad Bugiem” – pierwsza połowa sierpnia w Mielniku;
 • Ogólnopolski Turniej Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej “O Podlaską Szyszkę” – trzeci weekend września w Siemiatyczach;
 • Prezentacje Kultury Polskich Kresów “Nie rzucim ziemi” – początek lipca, amfiteatr nad zalewem w Siemiatyczach;
 • Nadbużańskie Prezentacje Orkiestr Dętych – Siemiatycze, w czerwcu (od 1992 r.);
 • Międzynarodowy Dzień Folkloru – Drohiczyn, koniec maja.

Szlaki turystyczne:

 • Spływ po rzece Bug (45 km)
 • Szlak Bunkrów (Linia Mołotowa)
 • Szlak Bunkrów (23 km – niebieski)
 • Szlak Doliny Moszczonej (24 km – zielony)
 • Szlak Kupiecki (żółty – 86 km)
 • Szlak Powstania Styczniowego (czerwony – 24 km)
 • szlaki rowerowe: nadbużański i leśny.