Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Powiat sejnieński – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powiat sejnieński


Print Friendly, PDF & Email

1sejnyPowiat sejneński jest obszarem o niezwykłych walorach przyrodniczych. Leży on w północno-wschodniej części województwa przy granicy z Litwą. Jego główne atuty to rozległe połacie lasów oraz liczne jeziora. Lasy stanowią 41,6%, natomiast jeziora – 4,7% powierzchni powiatu. Naturalna, niezurbanizowana przyroda, malownicze krajobrazy, świeże, pozbawione zanieczyszczeń powietrze stwarzają wspaniałe warunki dla rozwoju turystyki.

Na obszarze powiatu są aż 103 jeziora. To prawdziwy raj dla miłośników sportów wodnych. Wędkarze znajdą tu łowiska bogate w liczne gatunki ryb. Ogromną popularnością cieszą się spływy Czarną Hańczą – wzdłuż rzeki roztaczają się niezwykle malownicze pejzaże.

Rozległe obszary leśne są atrakcją dla przyrodników. Można tu spotkać rzadkie gatunki ssaków. O bogactwie tutejszej przyrody najdobitniej świadczy fakt, iż część powiatu znajduje się na terenie Wigierskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Augustowskiej. W powiecie jest też sześć rezerwatów przyrody, w których – oprócz rzadkich gatunków zwierząt – spotkać można również unikalne rośliny objęte ochroną prawną.

Turystów zachęca do przyjazdu nie tylko wspaniała przyroda, ale także bogata oferta różnych form turystyki aktywnej. Do najbardziej atrakcyjnych zalicza się: spływy kajakowe Czarną Hańczą, przejażdżki konne, degustacje produktów pszczelich w pasiece, wiejskie biesiady, pokazy pieczenia sękacza połączone z degustacją, spotkania w kuźni artysty kowala, spotkania z folklorem litewskim. Można też wybrać się na wycieczkę pieszą, rowerową bądź samochodową, korzystając ze szlaków o wybitnych walorach poznawczych: oznakowanych jako: czerwony, czarny, niebieski i zielony oraz nieoznakowanych: litewską ścieżką zielonej ruty, śladami Miłosza, szlakiem puszczańskim, szlakiem bobrowym, szlakiem jaćwieskim i szlakiem litewskich wsi.

Godne zwiedzenia są zabytki Sejn. Miasto szczyci się pochodzącą z początku XVII w. bazyliką, w której znajduje się unikalna rzeźba Madonny (jedna z sześciu tego typu figur na świecie) z przełomu XIV i XV wieku, inne to dawna synagoga, klasztor podominikański.

Wybrane stałe imprezy kulturalne:

  • Dni Sejn,
  • “Baltic – Satelid” – Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży w Sejnach,
  • Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych Organistów z Krajów Nadbałtyckich w Sejnach,
  • Festiwal Mniejszości Narodowych Polski Północno-Wschodniej w Puńsku,
  • Festiwal Teatrów Stodolanych w Puńsku.

Punkty informacji turystycznej:

  • przy Urzędzie Miasta w Sejnach – tel. (87) 516 20 73,
  • przy Urzędzie Gminy w Puńsku – tel. (87) 516 10 48,
  • na polsko-litewskim przejściu granicznym w Ogrodnikach
  • w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny “Ziemia Sejneńska” – tel./fax (87) 5163400.

Informacje w czterech językach: niemieckim, angielskim, polskim i litewskim są dostępne w “Kioskach internetowych” czynnych 24 godziny na dobę.

POWIAT SEJNY
Gmina Giby
Maksimowicz Danuta
Białogóry 2, 16-506 Giby
tel. (87) 516 53 62, 
tel. kom. 0693 755 552

Regina Malinowska
Białorzeczka 7, 16-506 Giby
tel. (87) 516 51 87
Sławomir Niemkiewicz
Budwieć 21, 16-506 Giby
Katarzyna Milewska–Bartoszewicz
Frącki 10, 16-506 Giby
tel. (87) 516 54 78
Józef Dzietczyk
Giby 3, 16-506 Giby
tel. (87) 516 55 69
Zenobia i Henryk Gawinowicz
Giby I 60, 16-506 Giby
tel. (87) 516 51 34
Teresa Gołaszewska
Giby 25B, 16-506 Giby
tel. (87) 516 50 49
Cezary Janczewski
Giby I 75A, 15-506 Giby
tel. (87) 516 55 05
Krzysztof Namiotko
Giby II 114, 16-506 Giby
tel. (87) 516 51 00
Małgorzata Piotrowska
Giby II 147, 16-506 Giby
tel. (87) 516 51 21
Wiesława Staniewicz,
Giby 94, 16-506 Giby,
tel. (87) 516 50 68
Zbigniew Szarejko
Giby 72 A, 16-506 Giby
tel. (87) 516 51 46
Danuta i Ryszard Tomkiel
Giby 43, 16-506 Giby
tel. (87) 516 50 61,
tel kom. 0609 801 606

Eugeniusz Waszkiewicz
Giby 124 A, 16-506 Giby
tel. (87) 516 50 36, 
tel. kom. 0509 292 506

Elżbieta Bondzio
Pogorzelec 40A, 16-506 Giby
tel. (87) 516 54 30
Teresa Miszkiel
Posejnele 21, 16-506 Giby
tel. (87) 516 50 39
Wiesław Miszkiel
Posejnele 23A, 16-506 Giby
tel. (87) 516 52 94
Jerzy Sewastynowicz
Kukle 24A, 16-506 Giby
Andrzej Cichanowicz
Tartaczysko 12, 16-506 Giby
tel. (87) 516 54 47
Adam Urbański
Wierśnie 2, 16-506 Giby
tel. (87) 516 51 67
Teresa i Janusz Czarniewscy
Zelwa 42, 16-506 Giby
tel. (87) 516 52 60, 
www.agro.zelwa.prv.pl

Maria Maciejunas
Zelwa 43, 16-506 Giby
tel. (87) 516 52 65
Gmina Krasnopol
Alicja Grochowska
Głuszyn 25, 16-503 Krasnopol
tel. (87) 516 43 07
Mieczysław Gołębiewski
Jeziorki 19, 16-506 Giby
tel. (87) 516 43 34
Jerzy Milewski
Jeziorki 33, 16-506 Giby
tel. (87) 516 54 08
Jerzy Cipielewski
Krasnopol I 2,
16-503 Krasnopol,
tel. kom. 0607 622 627, 
www.wakacje.agro.pl/ju-relax

Janina Cichanowicz
Maćkowa Ruda 37,
16-503 Krasnopol
tel. (87) 516 42 14
Barbara Cichocka
Maćkowa Ruda 18,
16-503 Krasnopol
tel. (87) 516 46 27
Elżbieta Giedrojć
Rosochaty Róg 15,
16-503 Krasnopol

tel. (87) 516 44 37
Jan Nowel
Rosochaty Róg 3,
16-503 Krasnopol
tel. (87) 516 41 82
Irmina i Andrzej Norwa
Sumowo 8, 16-503 Krasnopol
tel. (87) 516 31 25, 
tel. kom. 0603 868 761

Stanisław Rapczyński,
Sumowo 15, 16-503 Krasnopol
tel. (87) 516 21 10, 
tel. kom. 0606 113 842

Leokadia Sławińska
Sumowo 5, 16-503 Krasnopol
tel. (87) 516 31 38
Alicja i Ryszard Staniewicz
Sumowo 7, 16-503 Krasnopol
tel. (87) 516 31 26
Zbigniew Trocki
Wysoki Most 4,
16-503 Krasnopol
tel. (87) 516 41 83
Marek Fidrych
Żubrówka Nowa 7,
16-503 Krasnopol

tel. (87) 516 41 90, 
tel. kom. 0605 345 777

Gmina Puńsk
Marianna Teodorowicz
Boksze Stare 4, 16-515 Puńsk
tel. (87) 516 17 16
Albin Szuszczewicz
Oszkinie 41, 16-515 Puńsk
tel. (87) 516 17 12, 516 12 42
Antoni Balun
ul. Emilii Plater 7, 16-515 Puńsk
tel. (87) 516 12 85
“U Wili”, Wilhelmina i Walenty Żukowscy
ul. Polna 16, 16-515 Puńsk
tel. (87) 516 12 55
Jolanta Makowska
Sankury 8, 16-515 Puńsk
tel. (87) 517 10 64
Piotr Krakowski
Trakiszki, 16-515 Puńsk
tel. (87) 516 13 15, 
tel. kom. 0695 747 31

Gmina Sejny
Janina i Henryk Kościuch
Berżniki 41, 16-500 Sejny
tel. (87) 516 28 22, 
www.agrojasia.republika.pl

Grażyna Koneszko
Bubele 5, 16-500 Sejny
tel. (87) 517 10 91
Anna i Jan Żukowscy
Burbiszki 10, 16-500 Sejny
tel. (87) 517 10 40
Józef Czarniecki
Dubowo 9, 16-500 Sejny
tel. (87) 517 22 11
Biruta Pachutko
Dubowo 29, 16-500 Sejny
tel. (87) 517 22 06
Lucyna Szepiel
Dubowo 18, 16-500 Sejny
tel kom. 0502 773 372
Jadwiga Morawska
Dusznica 29A, 16-500 Sejny
Zofia Andruszkiewicz
Dworczysko 3, 16-500 Sejny
tel. kom. 0503 758 040
Sławomir Sawicki
Fol. Berżniki 15, 16-500 Sejny
tel. (87) 517 21 90
Alicja Budowicz
Hołny Mejera 4A, 16-500 Sejny
tel. (87) 517 22 38
Piotr Kulesza
Hołny Mejera 8, 16-500 Sejny
tel kom. 0510 595 499
www.wedkarstwo-wypoczynek.com.pl

Barbara Strękowska
Lasanka 9, 16-500 Sejny
tel. (87) 516 31 18
Helena Obarska
Ogrodniki 11, 16-500 Sejny
tel. kom. 0505 322 872
Halina Żandarys
Poćkuny 17, 16-500 Sejny
Lucyna Wilkiel,
Półkoty 24, 16-500 Sejny
tel. (87) 516 35 72
Danuta Macianis
Radziucie 16A, 16-500 Sejny
tel (87) 516 25 09, 
tel. kom. 0602 153 077

Iwona i Dariusz Polanis,
Radziucie 11, 16-500 Sejny
tel. (87) 517 20 07
Józef Masianis
Romanowce 15, 16-500 Sejny
tel. (87) 516 27 17
Roman Koronkiewicz
ul. Emilii Plater 1/19, 16-500 Sejny
tel. (87) 516 28 14
Teresa i Jan Krasnodębscy
ul. Łąkowa 24B, 16-500 Sejny
tel. (87) 516 23 07, 
tel. kom. 0604 166 340

Jadwiga Walento
Wigrańce 1, 16-500 Sejny
tel. (87) 517 22 30
Witold Dapkiewicz
Żegary 23, 16-500 Sejny
tel. (87) 517 20 36
Henryka Koneszko
Żegary 26A, 16-500 Sejny
tel. (87) 516 22 50
Romuald Maciukanis
Żegary 28, 16-500 Sejny
tel. (87) 517 20 37
Antoni Okulanis
Żegary 8, 16-500 Sejny
tel. (87) 517 20 21
Tadeusz Waszkiewicz
Żegary 19, 16-500 Sejny
tel. (87) 517 20 29