Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Powiat sejnieński – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powiat sejnieński


Print Friendly, PDF & Email

1sejnyPowiat sejneński jest obszarem o niezwykłych walorach przyrodniczych. Leży on w północno-wschodniej części województwa przy granicy z Litwą. Jego główne atuty to rozległe połacie lasów oraz liczne jeziora. Lasy stanowią 41,6%, natomiast jeziora – 4,7% powierzchni powiatu. Naturalna, niezurbanizowana przyroda, malownicze krajobrazy, świeże, pozbawione zanieczyszczeń powietrze stwarzają wspaniałe warunki dla rozwoju turystyki.

Na obszarze powiatu są aż 103 jeziora. To prawdziwy raj dla miłośników sportów wodnych. Wędkarze znajdą tu łowiska bogate w liczne gatunki ryb. Ogromną popularnością cieszą się spływy Czarną Hańczą – wzdłuż rzeki roztaczają się niezwykle malownicze pejzaże.

Rozległe obszary leśne są atrakcją dla przyrodników. Można tu spotkać rzadkie gatunki ssaków. O bogactwie tutejszej przyrody najdobitniej świadczy fakt, iż część powiatu znajduje się na terenie Wigierskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Augustowskiej. W powiecie jest też sześć rezerwatów przyrody, w których – oprócz rzadkich gatunków zwierząt – spotkać można również unikalne rośliny objęte ochroną prawną.

Turystów zachęca do przyjazdu nie tylko wspaniała przyroda, ale także bogata oferta różnych form turystyki aktywnej. Do najbardziej atrakcyjnych zalicza się: spływy kajakowe Czarną Hańczą, przejażdżki konne, degustacje produktów pszczelich w pasiece, wiejskie biesiady, pokazy pieczenia sękacza połączone z degustacją, spotkania w kuźni artysty kowala, spotkania z folklorem litewskim. Można też wybrać się na wycieczkę pieszą, rowerową bądź samochodową, korzystając ze szlaków o wybitnych walorach poznawczych: oznakowanych jako: czerwony, czarny, niebieski i zielony oraz nieoznakowanych: litewską ścieżką zielonej ruty, śladami Miłosza, szlakiem puszczańskim, szlakiem bobrowym, szlakiem jaćwieskim i szlakiem litewskich wsi.

Godne zwiedzenia są zabytki Sejn. Miasto szczyci się pochodzącą z początku XVII w. bazyliką, w której znajduje się unikalna rzeźba Madonny (jedna z sześciu tego typu figur na świecie) z przełomu XIV i XV wieku, inne to dawna synagoga, klasztor podominikański.

Wybrane stałe imprezy kulturalne:

  • Dni Sejn,
  • “Baltic – Satelid” – Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży w Sejnach,
  • Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych Organistów z Krajów Nadbałtyckich w Sejnach,
  • Festiwal Mniejszości Narodowych Polski Północno-Wschodniej w Puńsku,
  • Festiwal Teatrów Stodolanych w Puńsku.

Punkty informacji turystycznej:

  • przy Urzędzie Miasta w Sejnach – tel. (87) 516 20 73,
  • przy Urzędzie Gminy w Puńsku – tel. (87) 516 10 48,
  • na polsko-litewskim przejściu granicznym w Ogrodnikach
  • w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny “Ziemia Sejneńska” – tel./fax (87) 5163400.

Informacje w czterech językach: niemieckim, angielskim, polskim i litewskim są dostępne w “Kioskach internetowych” czynnych 24 godziny na dobę.