Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Powiat łomżyński – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powiat łomżyński


Print Friendly, PDF & Email

1lomzaPowiat łomżyński to region rolniczy, położony w zachodniej części województwa.Obejmuje teren o dużej wartości przyrodniczej z okazami roślin i zwierząt nie występującymi w innych regionach. Ponad 26% powierzchni powiatu stanowią obszary unikalnej przyrody objęte różnymi formami ochrony prawnej. Na bezpośrednie spotkanie z przyrodą można wybrać się trasami pieszych wędrówek przez: kompleksy leśne Czerwonego Boru i Puszczy Kurpiowskiej, strefy chronionego krajobrazu, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi i Biebrzański Park Narodowy. To doskonałe miejsca dla amatorów wycieczek i zbieraczy runa leśnego. Czerwony Bór i Puszcza Kurpiowska to także tereny łowieckie. 

W niedalekiej odległości rozciągają się tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego. W jego granicach leży rozległy obszar bagienny w dolinie Biebrzy, największy i najbardziej naturalny w Europie Środkowej kompleks torfowisk.

Oferta dla turystów:

 • oznakowane piesze szlaki turystyczne prowadzące przez strefy obszarów chronionych, pozwalające na bezpośredni kontakt z unikalną przyrodą;
 • bardzo atrakcyjne dla przyrodników i ornitologów tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego i Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi;
 • tereny łowieckie w kompleksach leśnych Puszczy Kurpiowskiej i Czerwonego Boru;
 • atrakcyjne tereny dla zbieraczy runa leśnego i amatorów wycieczek;
 • unikalny folklor kurpiowski, regionalne imprezy kulturalne z udziałem zespołów śpiewaczych i kapel;
 • ciekawe zabytki, a wśród nich:
  • Kościół Farny w Łomży;
  • Kościół PP. Benedyktynek w Łomży;
  • Kościół OO Kapucynów w Łomży;
  • Stary Rynek z ratuszem w Łomży;
  • Pałac Biskupi w Łomży;
  • Plebania Ewangelicka (obecnie Muzeum Północno-Mazowieckie) w Łomży;
  • wczesnośredniowieczne grodziska w Wiźnie, Starej Łomży i Samborach;
  • kościoły parafialne w Szczepankowie, Śniadowie, Wiźnie, Nowogrodzie i Dobrymlesie;
  • zespół fortyfikacji ziemno-betonowych otaczających Piątnicę od strony
  • wschodniej (forty pochodzą z końca XIX wieku, były terenem krwawych walk w 1920 i 1939 r.).

Na spotkanie z historią regionu łomżyńskiego zapraszają muzea:

 • Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, w którym zgromadzono obiekty budownictwa ludowego (zagrody chłopskie, dworek szlachecki, obiekty małej architektury wiejskiej)
 • Muzeum Przyrody w Drozdowie, w dawnej siedzibie rodziny Lutosławskich z pięknie utrzymanym parkiem. Można tu oglądać okazy flory i fauny charakterystyczne dla Doliny Biebrzańskiej i Narwi.

Wybrane stałe imprezy:

 • Sing Jazz Blues – Ogólnopolski Festiwal w Łomży
 • “Wschód – Zachód” – Międzynarodowy Festiwal Teatru w Walizce w Łomży
 • Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie
 • Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego w Łomży.
POWIAT ŁOMŻA
Gmina Jedwabne
Halina Mocarska
Brzostowo 15,
18-420 Jedwabne
tel. 86 472 15 05
www.brzostowo15.com
Jerzy Poliński
Brzostowo 16,
18-420 Jedwabne
tel. 86 472 15 03
Marek Dąbrowski
Szostaki 13,
18-420 Jedwabne
Gmina Miastkowo 
Tadeusz i Bożena Dąbkowscy

ul. Nadnarwiańska 3,                 18 – 413 Miastkowo

694 388 058, 600 975 482 www.agroturystykaczartorianocowanie.p 
Gmina Łomża
Ryszard Truchel
Giełczyn, ul. Spokojna 37,
18-400 Łomża
tel. 86 218 46 64,
tel. kom.604 152 065
Ryszard Świerczewski
Konarzyce, ul. Ogrodowa 9,
18-400 Łomża
tel. 86 215 75 29
Anna Tomaszewska
Stara Łomża /przy szosie/,
ul. Wiejska 29, 18-404 Łomża
tel. 86 218 55 72
Gmina Piątnica
Krystyna Rydel
Olszyny Kolonia 10,
18-421 Piątnica
tel. 86 219 18 05, 
www.agroturystyka.pl
Beata Staniurska
ul. Stawiskowa 59,
18-421 Piątnica
tel. 86 219 28 87,
tel. kom.502 502 874
Gmina Śniadowo
Barbara Jastrzębska
Olszewo 2,
18-411 Śniadowo
tel. 86 473 81 26
Krystyna Olszewska,
Stare Ratowo 18,
18-411 Śniadowo
tel. 86 217 61 26
Gmina Wizna
Elżbieta i Jan Ryl
Ruś 10, 18-430 Wizna
tel. 86 219 64 08
Janusz Podbielski
Rutkowskie 36, 18-430 Wizna
tel. 86 217 85 70,
tel. kom. 880 442 516
Halina Dołęga
Rutkowskie 48, 18-430 Wizna
tel. 86 217 85 97
Edward Ożarowski
Rutkowskie 10, 18-430 Wizna
tel. 86 217 85 98
Elżbieta i Jan Nadolny
Sulin Strumiłowo 4,
18-430 Wizna
Lucyna Sztachańska
Taraskowo 11, 18-430 Wizna
tel. 86 219 16 27
Zenon Borawski
ul. Czarnieckiego 109,
18-430 Wizna
Maria Ostrowska
ul. Kopernika 12, 18-430 Wizna
tel. 86 219 63 88
Kazimierz Ptaszyński
ul. 1-go Maja 12, 18-430 Wizna
tel. 86 219 60 83
Gabriela Ciborowska
Wiźnica 56, 18-430 Wizna
tel. 86 219 61 53
Gmina Zbójna
Celina Serafin
Dobrylas 77A,
18-416 Zbójna
tel. 86 214 02 98