Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Powiat hajnowski – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powiat hajnowski


Print Friendly, PDF & Email

1hajnPowiat hajnowski położony jest w niezwykle malowniczej południowo-wschodniej częściwojewództwa. Sercem powiatu jest Puszcza Białowieska – jeden z najcenniejszych kompleksów leśnych w Europie, ostatni naturalny las niżowy oraz królestwo największego ssaka w Polsce – żubra.O wartości lasów białowieskich świadczy wysoki stopień ich naturalności oraz duże bogactwo flory i fauny. Dzięki sieci szlaków turystycznych dotrzeć można do najbardziej urokliwych puszczańskich zakątków, a ścieżki edukacyjne pozwolą na poznanie różnych ciekawostek przyrodniczych oraz okolicznych mieszkańców.Niecodzienną atrakcję stanowi przejazd kolejką wąskotorową do śródleśnej osady Topiło. Równie interesującymi miejscami do wypoczynku są zbiorniki wodne: Siemianówka i Bachmaty, gdzie można wędkować, uprawiać sporty wodne, a w ich otoczeniu zbierać owoce runa leśnego. Przepiękne są także naturalne doliny rzek: Narwi i Narewki. Niezwykle cenne są walory kulturowe regionu. W miejscu, gdzie od stuleci żyją obok siebie różne narodowości: polska, białoruska, ukraińska – wytworzył się specyficzny klimat. Dawne zwyczaje, święta, miejscowy dialekt, wyroby rękodzieła ludowego, regionalne potrawy są cechami charakterystycznymi regionu. Zachwyca miejscowa architektura, piękne świątynie, drewniane domy z wyjątkową ornamentyką i okiennicami. W wielu z tych domów znajdują się kwatery agroturystyczne.

Warto zobaczyć

 • Białowieski Park Narodowy,
 • Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce oraz drewniane i murowane cerkwie,
 • Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce,
 • Skanseny budownictwa wiejskiego w Białowieży, Budach, Nowoberezowie,
 • Krainę Otwartych Okiennic – Soce, Puchły, Trześcianka.
 • Liczne rezerwaty i pomniki przyrody, szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne.

Szlaki turystyczne

 • Hajnówka – Zwierzyniec – Białowieża (zielony – 25 km),
 • Hajnówka – Orzeszkowo – Hajnówka (szlak Powstania Styczniowego – niebieski – 31 km),
 • Hajnówka – Świnoroje – Narewka (czerwony – 22 km),
 • Białowieża – Siemianówka (niebieski – 41 km),
 • Białowieża – Teremiski – Budy – Świnoroje – Narewka (żółty – 21 km),
 • Białowieża – „Miejscami Pamięci Narodowej” (czerwony – 14 km)
 • „Miejsce Mocy” – tajemnicze miejsce kultu plemion pogańskich (czarny – 5,5 km).

Ścieżki edukacyjne

 • Leśne Osobliwości,
 • Krajobrazy Puszczy – 4,5 km,
 • Żebra Żubra – 3,5 km
 • Puszczańskie Drzewa – 4 km,
 • Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich – 0,5 km,
 • Pod Dębami – 9 km,
 • Masiewo – Zalew Siemianówka – 9 km,
 • Kolejką Wąskotorową z Hajnówki do Topiła – 11 km.

Imprezy kulturalne stałe

 • Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,
 • Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,
 • Ogólnopolski Plener Meblarski „Wzornictwo na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych” w Hajnówce,
 • Międzynarodowy Plener Malarski w Białowieży,
 • Podlaskie Koncerty Organowe w Hajnówce,
 • Impreza Folklorystyczno-Folkowa „Na Iwana na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych,
 • Noc Kupały w Białowieży,
 • Puchar Polski Jachtów Kabinowych – Regaty Eliminacyjne – Siemianówka – Zalew,
 • Polsko-Ukraińskie Spotkania Muzyczne w Czeremsze.

Punkty informacji turystycznej

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45,
tel. (85) 6824381, tel./fax 6825141, 
e-mail:turystyka@sphajnowka.home.pl
www.powiat.hajnowka.pl

PTTK O/Hajnówka, ul. 3 Maja 37, tel./fax (85) 6822785
PTTK O/Białowieża, ul. Kolejowa 17, tel. (85) 6812295, fax (85) 6812624;
e-mail: pttk@enter-kom.pl
www.pttk.bialowieza.pl

Punkt Informacji Turystycznej „Paprotka”, 17-200 Białowieża, ul. Waszkiewicza 6,
tel./fax (85) 6812560; 
e-mail: sm@paprotka.com.pl
www.paprotka.com.pl

Punkt Informacji Turystycznej BPN, 
17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy, tel. (85) 6812901.

POWIAT HAJNÓWKA

Gmina Białowieża

„U Michała”,
Michał Bajko

ul. Gen. Waszkiewicza 91,
17-230 Białowieża

tel. (85) 683 36 28, 
tel. kom. 0505 046 252

Olga i Aleksy Bajko

ul. Gen. Waszkiewicza 75,
17-230 Białowieża

tel. (85) 681 23 65

Swietłana Bogdańska

ul. Tropinka 93,
17-230 Białowieża

tel. (85) 681 25 01

„Domek Pod Żubrem”,
Agnieszka Buszko

ul. Południowa 33,
17-230 Białowieża

tel. (85) 681 26 96, 
tel. kom. 0608 349 045

„U Heleny i Piotra”
Helena i Piotr Buszko

ul. Olgi Gabiec 49, 17-230 Hajnówka

tel. (85) 681 21 15
tel. kom. 516 095 619

„Dziki Nikor”, 
Anita i Sławomir Czarnulicz

ul. Stacja Towarowa 2A,
17-230 Białowieża

tel. kom. 0602 473 694

Irena Figlarz

ul. Olgi Gabiec 1,
17-230 Białowieża

tel. (85) 681 24 13

„U Heleny pod dziką gruszą”, Helena i Jan Gwaj

ul. Podolany II 19,
17-230 Białowieża

tel. (85) 681 25 40,
tel. kom. 0508 568 903, 
www.republika.pl/u_heleny

Helena Handt

ul. Brzozowa 3,
17-230 Białowieża

e-mail: goryhandt@wp.pl

„Tarpan”,
Jarosław Karunos

ul. Olgi Gabiec 56,
17-230 Białowieża

tel. (85) 681 24 35

Wojciech Kuryło

ul. Graniczna 6,
17-230 Białowieża

tel. (85) 681 20 91, 
tel. kom. 0502 419 167

„Pod Magnolią”, 
Nina i Włodzimierz Ławrynowicz

ul. Tropinka 72,
17-230 Białowieża

tel. (85) 681 24 12, 
tel. kom. 0503 936 641, 
www.bialowiezahotel.com
www.greenpoland.com

Wiera Natorin

ul. Tropinka 51,
17-230 Białowieża

tel. (85) 681 27 35, 
www.eko-sen.bialowieza.com

„Bajeczny Domek”, Agnieszka Paszko

ul. Gen. Waszkiewicza 90,
17-230 Białowieża

tel/fax. (85) 681 22 27, 
www.bajecznydomek.bialowieza.com

Irena Pietruszkiewicz

ul. Tropinka 71,
17-230 Białowieża

tel. (85) 681 25 71, 
tel. kom. 0694 885 411

„Na Wzgórzu”, Ewa Podłaszczyk

ul. Leśna 5, 17-230 Białowieża

tel. (85) 681 20 36, tel. kom. 0501 361 728, www.bialowieza.com.pl

Irena i Jarosław Rogaczewscy

ul. Polna 9, 17-230 Białowieża

tel. (85) 681 25 73

„Domek Pod Klonem”, Maria Waszkiewicz

ul. Olgi Gabiec 30,
17-230 Białowieża

tel. (85) 681 29 09

„Pod Malwami”,
Walentyna Widanow

ul. Tropinka 79,
17-230 Białowieża

tel. (85) 681 22 23, 681 27 97

„Pod Dębem”,
Alina i Roman Wołkowyccy

ul. Mostowa 21,
17-230 Białowieża

tel. (85) 681 22 48, 
www.mostwidmo.republika.pl

„Domek Jaskółka”,
 Maria Wołkowycka

ul. Zastawa 58,
17-230 Białowieża

tel. (85) 681 23 75, 
tel. kom. 0607 207 575, 
www.bialowieza-noclegi.webpark.pl

„Pod Gruszą”,
Zofia i Sergiusz Wołkowyccy

ul. Olgi Gabiec 24,
17-230 Białowieża

tel. (85) 681 22 16, 
tel. kom. 0608 453 814, 
www.bialowieza.net.pl

„Pod Lipami”,
Barbara Roguska

Czerlonka Leśna 8,

17-230 Białowieża

tel. kom. 0608 116 280

„U Michała”, Zenaida Gabrylewska – Skiepko

ul. Krzyże 11,
17-230 Białowieża

tel. (85) 681 27 03

„Nimfa”,
Helena Szlachciuk

Pogorzelce 42,
17-230 Białowieża

e-mail:inez1965@poczta.fm

Elżbieta i Marek Poleszuk

Teremiski 6, 17-230 Białowieża

tel. (85) 681 27 89, 
tel. kom. 0606 463 844

„Pod lasem”,
Halina i Krzysztof Szkuta

Teremiski 4, 17-230 Białowieża

tel. (85) 681 29 33

„Orlik”,
Lidia Wiącek

Teremiski 2, 17-230 Białowieża

tel. (85) 681 24 58

„Romir” Roman Buszko

ul. Tropinka 52
17-230 Białowieża

tel. 0608 311 449

Gmina Czeremcha

Anna Klimowicz

Czeremcha Osada,
ul. Łąkowa 11B,
17-240 Czeremcha

tel. (85) 685 09 44

„Stara chata”,
Zofia i Jan Sawczuk

Czeremcha Osada,
ul. Wiśniowa 38A,
17-240 Czeremcha

tel. (85) 685 07 96

Gmina Dubicze Cerkiewne

Bożena i Stefan Kiryluk

ul. Parkowa 1,
17-204 Dubicze Cerkiewne

tel. (85) 685 21 50, (85) 344 73 25;
tel. kom. 0601 258 327, 
www.koral.dubicze.prv.pl

Anna Skoworodko

ul. Parkowa 11,
17-204 Dubicze Cerkiewne

tel. (85) 685 20 32, 
www.agro.skoworodko.pl

Nina Leoniuk

Grabowiec 89,
17-204 Dubicze Cerkiewne

tel. (85) 685 20 63

Katarzyna Szimoniuk

Grabowiec 14,
17-204 Dubicze Cerkiewne

tel. (85) 685 21 05

Ewa i Jan Czmiel

Jelonka 39,
17-204 Dubicze Cerkiewne

tel. (85) 685 20 08

„Agroturystyka pod wiatrakiem”
Irena Rybak

Tofiłowce 1,
17-204 Dubicze Cerkiewne

tel. (85) 685 20 57

Krystyna i Wiktor Romaniuk

Werstok 22,
17-204 Dubicze Cerkiewne

tel. (85) 685 22 20

Maria Niczyporuk

Witowo 65,
17-204 Dubicze Cerkiewne

tel. (85) 685 31 08

Gmina Hajnówka

Anna i Mikołaj Giermaniuk

ul. Judzianka Stara 2,
17-200 Hajnówka

tel. (85) 683 47 88

Halina Suchodoła

ul. Judzianka Stara 5,
17-200 Hajnówka

tel. (85) 683 51 11

Piotr Kędyś

Łozice 12,
17-200 Hajnówka

tel. (85) 685 31 63

Roman Patejuk

Łozice 2,
17-200 Hajnówka

tel. (85) 685 31 62

„Berezówek”,
Alicja i Jan Sobuń

Nowoberezowo 107,
17-200 Hajnówka

e-mail: asobun@softas.pl

Anatol Antoniuk

Nowosady 39,
17-200 Hajnówka

tel. (85) 686 30 15

Anna i Jan Giermaniuk

Orzeszkowo 73,
17-200 Hajnówka

tel. (85) 873 41 59, 
tel. kom. 0603 320 753

Zofia Gurin

Orzeszkowo 62,
17-200 Hajnówka

tel. (85) 685 32 80

Eugenia i Anatol Nowiccy

Orzeszkowo 22A,
17-200 Hajnówka

tel. (85) 685 31 39

„Pod Lasem”,
Roman Kindziuk

Postołowo 27,
17-200 Hajnówka

tel. (85) 682 42 32

„Pod Jesionem”, Zenaida Andrejuk

Sawiny Gród 5,
17-200 Hajnówka

tel. (85) 684 50 42, 
tel. kom. 0502 460 076

Marek Nowak

Sawiny Gród 9,
17-200 Hajnówka

tel. kom. 0600 598 652

Zenaida Frankowska

Wasiekowo 5,
17-200 Hajnówka

tel. (85) 686 31 06,
tel. kom. 0606 586 104

Gmina Kleszczele

Krystyna i Jan Lipińscy

Dobrowoda ul. Kleszczelowska 27,
17-250 Kleszczele

tel. (85) 681 81 60

„Winnica”, 
Mirosława i Michał Ziniewicz

Dobrowoda, ul. Kolejowa 17,
17-250 Kleszczele

e-mail: winnicadobra@neostrada.pl

Irena Niegierewicz

ul. Białowieska 26,
17-250 Kleszczele

tel. (85) 681 80 72

Anna Romanowicz

ul. Dobrowodzka 42,
17-250 Kleszczele

tel. (85) 681 83 03, 
tel. kom. 0508 599 627

Anatol Wasiluk

ul. Źródlana 19,
17-250 Kleszczele

tel. kom. 0609 243 108

Antonina Sawicka
i Andrzej Chmur

Suchowolce 2A,
17-250 Kleszczele

tel. (85) 681 86 44

Gmina Narew

Irena Żakiewicz

ul. Stodolna 4,
17-210 Narew

tel. (85) 681 61 72

Bożena i Wiesław Pogorzelscy

Odrynki 32,
17-210 Narew

tel. (85) 681 60 20

Tomasz Hryniewicki
 „Pokoje gościnne na poddaszu”

17-210 Narew                 Trześcianka 190/2

tel. (85) 681 57 12

Lidia i Lech Długołęccy
„Osada Wiejska EcoSoce”

17-210 Narew                   
Soce 168

tel. 662 057 747

Sławomir Cichoń
„Gorodczyno”

17-210 Narew   
Gorodczyno 47

 

Anna Czerniakiewicz
„Zacisze u Anny”

17-210 Narew         Hajdukowszczyzna 12

tel. kom. 0504 421 046
zaciszeanny@gmail.com

Irena Sienkiewicz
„U Sienkiewiczów”

17-210 Narew                    Gramotne 3/1

tel. (85) 681 63 28
www.gramotne.w.interia.pl

Bożena i Mirosław Stepaniuk
„Raduha”

17-210 Narew                           Puchły 62

tel. 85/7437323
www.raduha.pl

Gminny hotel
„Zajazd pod akacją”

17-210 Narew                     
ul. Mickiewicza 105

tel. 85 681-60-86
nok@narew.gmina.pl

Izabela Senderacka
„Gościniec pod Dębami”

17-210 Narew                   
Puchły 57

tel. 660-548-077
lebazi@poczta.onet.pl

Irena Żakiewicz

17-210 Narew                   
ul. Stodolna 4

 tel. 85/6816172

Bożena i Wiesław Pogorzelscy

17-210 Narew                   
Odrynki 32 

tel. 85/6816020

Gmina Narewka

Piotr Karpiuk

Bernacki Most 10,
17-220 Narewka,

tel. (85) 684 33 22

Jerzy Charkiewicz

Eliaszuki 44,
17-220 Narewka

tel. (85) 685 60 01, 
tel. kom. 0606 116 863

Lucyna Kozłowska

Janowo 31,
17-220 Narewka

tel. (85) 685 85 34

„Korcik”
Krystyna i Andrzej Skiepko

Lewkowo Nowe 19,
17-220 Narewka

tel. (85) 685 60 34

Jolanta Stypułkowska

Lewkowo Nowe 19A,
17-220 Narewka

tel. (85) 685 62 46

Irena Ignaciuk

Lewkowo Stare 35,
17-220 Narewka

tel. (85) 685 60 97

„Bora Zdrój”, 
Borys Kozłowski

Lewkowo Nowe 93,
17-220 Narewka

http://www.bialowieza-borazdroj.pl

Andrzej Karczewski
KTA Tarpan

Masiewo Stare 34,
17-220 Narewka

e-mail: uah@op.pl

Aleksander Szymaniuk

Mikłaszewo 26,
17-220 Narewka

tel. (85) 685 82 08

Elżbieta Radziwoniuk

ul. Mickiewicza 19,
17-220 Narewka

tel. kom. 0606 232 528

„Melisa”, Lena Charkiewicz

Planta 41,
17-220 Narewka

tel. (85) 685 81 61, 
www.melisa.bialowieza.com

Władysław Gryka

Suszczy Borek 7,
17-220 Narewka

tel. (85) 685 60 43

„Twój Raj”,
Wiktor Łukaszuk

Tarnopol 7A,
17-220 Narewka

tel. kom. 0692 490 816
www.twojraj.com.pl
e-mail: twojraj@op.pl