Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Powiat hajnowski – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powiat hajnowski


Print Friendly, PDF & Email

1hajnPowiat hajnowski położony jest w niezwykle malowniczej południowo-wschodniej częściwojewództwa. Sercem powiatu jest Puszcza Białowieska – jeden z najcenniejszych kompleksów leśnych w Europie, ostatni naturalny las niżowy oraz królestwo największego ssaka w Polsce – żubra.O wartości lasów białowieskich świadczy wysoki stopień ich naturalności oraz duże bogactwo flory i fauny. Dzięki sieci szlaków turystycznych dotrzeć można do najbardziej urokliwych puszczańskich zakątków, a ścieżki edukacyjne pozwolą na poznanie różnych ciekawostek przyrodniczych oraz okolicznych mieszkańców.Niecodzienną atrakcję stanowi przejazd kolejką wąskotorową do śródleśnej osady Topiło. Równie interesującymi miejscami do wypoczynku są zbiorniki wodne: Siemianówka i Bachmaty, gdzie można wędkować, uprawiać sporty wodne, a w ich otoczeniu zbierać owoce runa leśnego. Przepiękne są także naturalne doliny rzek: Narwi i Narewki. Niezwykle cenne są walory kulturowe regionu. W miejscu, gdzie od stuleci żyją obok siebie różne narodowości: polska, białoruska, ukraińska – wytworzył się specyficzny klimat. Dawne zwyczaje, święta, miejscowy dialekt, wyroby rękodzieła ludowego, regionalne potrawy są cechami charakterystycznymi regionu. Zachwyca miejscowa architektura, piękne świątynie, drewniane domy z wyjątkową ornamentyką i okiennicami. W wielu z tych domów znajdują się kwatery agroturystyczne.

Warto zobaczyć

 • Białowieski Park Narodowy,
 • Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce oraz drewniane i murowane cerkwie,
 • Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce,
 • Skanseny budownictwa wiejskiego w Białowieży, Budach, Nowoberezowie,
 • Krainę Otwartych Okiennic – Soce, Puchły, Trześcianka.
 • Liczne rezerwaty i pomniki przyrody, szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne.

Szlaki turystyczne

 • Hajnówka – Zwierzyniec – Białowieża (zielony – 25 km),
 • Hajnówka – Orzeszkowo – Hajnówka (szlak Powstania Styczniowego – niebieski – 31 km),
 • Hajnówka – Świnoroje – Narewka (czerwony – 22 km),
 • Białowieża – Siemianówka (niebieski – 41 km),
 • Białowieża – Teremiski – Budy – Świnoroje – Narewka (żółty – 21 km),
 • Białowieża – “Miejscami Pamięci Narodowej” (czerwony – 14 km)
 • “Miejsce Mocy” – tajemnicze miejsce kultu plemion pogańskich (czarny – 5,5 km).

Ścieżki edukacyjne

 • Leśne Osobliwości,
 • Krajobrazy Puszczy – 4,5 km,
 • Żebra Żubra – 3,5 km
 • Puszczańskie Drzewa – 4 km,
 • Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich – 0,5 km,
 • Pod Dębami – 9 km,
 • Masiewo – Zalew Siemianówka – 9 km,
 • Kolejką Wąskotorową z Hajnówki do Topiła – 11 km.

Imprezy kulturalne stałe

 • Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,
 • Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,
 • Ogólnopolski Plener Meblarski “Wzornictwo na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych” w Hajnówce,
 • Międzynarodowy Plener Malarski w Białowieży,
 • Podlaskie Koncerty Organowe w Hajnówce,
 • Impreza Folklorystyczno-Folkowa “Na Iwana na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych,
 • Noc Kupały w Białowieży,
 • Puchar Polski Jachtów Kabinowych – Regaty Eliminacyjne – Siemianówka – Zalew,
 • Polsko-Ukraińskie Spotkania Muzyczne w Czeremsze.

Punkty informacji turystycznej

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45,
tel. (85) 6824381, tel./fax 6825141,
e-mail:turystyka@sphajnowka.home.pl
www.powiat.hajnowka.pl

PTTK O/Hajnówka, ul. 3 Maja 37, tel./fax (85) 6822785
PTTK O/Białowieża, ul. Kolejowa 17, tel. (85) 6812295, fax (85) 6812624;
e-mail: pttk@enter-kom.pl
www.pttk.bialowieza.pl

Punkt Informacji Turystycznej “Paprotka”, 17-200 Białowieża, ul. Waszkiewicza 6,
tel./fax (85) 6812560;
e-mail: sm@paprotka.com.pl
www.paprotka.com.pl

Punkt Informacji Turystycznej BPN,
17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy, tel. (85) 6812901.