Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Powiat hajnowski – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powiat hajnowski


Print Friendly, PDF & Email

1hajnPowiat hajnowski położony jest w niezwykle malowniczej południowo-wschodniej częściwojewództwa. Sercem powiatu jest Puszcza Białowieska – jeden z najcenniejszych kompleksów leśnych w Europie, ostatni naturalny las niżowy oraz królestwo największego ssaka w Polsce – żubra.O wartości lasów białowieskich świadczy wysoki stopień ich naturalności oraz duże bogactwo flory i fauny. Dzięki sieci szlaków turystycznych dotrzeć można do najbardziej urokliwych puszczańskich zakątków, a ścieżki edukacyjne pozwolą na poznanie różnych ciekawostek przyrodniczych oraz okolicznych mieszkańców.Niecodzienną atrakcję stanowi przejazd kolejką wąskotorową do śródleśnej osady Topiło. Równie interesującymi miejscami do wypoczynku są zbiorniki wodne: Siemianówka i Bachmaty, gdzie można wędkować, uprawiać sporty wodne, a w ich otoczeniu zbierać owoce runa leśnego. Przepiękne są także naturalne doliny rzek: Narwi i Narewki. Niezwykle cenne są walory kulturowe regionu. W miejscu, gdzie od stuleci żyją obok siebie różne narodowości: polska, białoruska, ukraińska – wytworzył się specyficzny klimat. Dawne zwyczaje, święta, miejscowy dialekt, wyroby rękodzieła ludowego, regionalne potrawy są cechami charakterystycznymi regionu. Zachwyca miejscowa architektura, piękne świątynie, drewniane domy z wyjątkową ornamentyką i okiennicami. W wielu z tych domów znajdują się kwatery agroturystyczne.

Warto zobaczyć

 • Białowieski Park Narodowy,
 • Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce oraz drewniane i murowane cerkwie,
 • Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce,
 • Skanseny budownictwa wiejskiego w Białowieży, Budach, Nowoberezowie,
 • Krainę Otwartych Okiennic – Soce, Puchły, Trześcianka.
 • Liczne rezerwaty i pomniki przyrody, szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne.

Szlaki turystyczne

 • Hajnówka – Zwierzyniec – Białowieża (zielony – 25 km),
 • Hajnówka – Orzeszkowo – Hajnówka (szlak Powstania Styczniowego – niebieski – 31 km),
 • Hajnówka – Świnoroje – Narewka (czerwony – 22 km),
 • Białowieża – Siemianówka (niebieski – 41 km),
 • Białowieża – Teremiski – Budy – Świnoroje – Narewka (żółty – 21 km),
 • Białowieża – “Miejscami Pamięci Narodowej” (czerwony – 14 km)
 • “Miejsce Mocy” – tajemnicze miejsce kultu plemion pogańskich (czarny – 5,5 km).

Ścieżki edukacyjne

 • Leśne Osobliwości,
 • Krajobrazy Puszczy – 4,5 km,
 • Żebra Żubra – 3,5 km
 • Puszczańskie Drzewa – 4 km,
 • Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich – 0,5 km,
 • Pod Dębami – 9 km,
 • Masiewo – Zalew Siemianówka – 9 km,
 • Kolejką Wąskotorową z Hajnówki do Topiła – 11 km.

Imprezy kulturalne stałe

 • Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,
 • Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce,
 • Ogólnopolski Plener Meblarski “Wzornictwo na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych” w Hajnówce,
 • Międzynarodowy Plener Malarski w Białowieży,
 • Podlaskie Koncerty Organowe w Hajnówce,
 • Impreza Folklorystyczno-Folkowa “Na Iwana na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych,
 • Noc Kupały w Białowieży,
 • Puchar Polski Jachtów Kabinowych – Regaty Eliminacyjne – Siemianówka – Zalew,
 • Polsko-Ukraińskie Spotkania Muzyczne w Czeremsze.

Punkty informacji turystycznej

Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 45,
tel. (85) 6824381, tel./fax 6825141,
e-mail:turystyka@sphajnowka.home.pl
www.powiat.hajnowka.pl

PTTK O/Hajnówka, ul. 3 Maja 37, tel./fax (85) 6822785
PTTK O/Białowieża, ul. Kolejowa 17, tel. (85) 6812295, fax (85) 6812624;
e-mail: pttk@enter-kom.pl
www.pttk.bialowieza.pl

Punkt Informacji Turystycznej “Paprotka”, 17-200 Białowieża, ul. Waszkiewicza 6,
tel./fax (85) 6812560;
e-mail: sm@paprotka.com.pl
www.paprotka.com.pl

Punkt Informacji Turystycznej BPN,
17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy, tel. (85) 6812901.

POWIAT HAJNÓWKA

Gmina Białowieża

“U Michała”,
Michał Bajko
ul. Gen. Waszkiewicza 91,
17-230 Białowieża
tel. (85) 683 36 28,
tel. kom. 0505 046 252
Olga i Aleksy Bajko ul. Gen. Waszkiewicza 75,
17-230 Białowieża
tel. (85) 681 23 65
Swietłana Bogdańska ul. Tropinka 93,
17-230 Białowieża
tel. (85) 681 25 01
“Domek Pod Żubrem”,
Agnieszka Buszko
ul. Południowa 33,
17-230 Białowieża
tel. (85) 681 26 96,
tel. kom. 0608 349 045
“U Heleny i Piotra”
Helena i Piotr Buszko
ul. Olgi Gabiec 49, 17-230 Hajnówka tel. (85) 681 21 15
tel. kom. 516 095 619
“Dziki Nikor”,
Anita i Sławomir Czarnulicz
ul. Stacja Towarowa 2A,
17-230 Białowieża
tel. kom. 0602 473 694
Irena Figlarz ul. Olgi Gabiec 1,
17-230 Białowieża
tel. (85) 681 24 13
“U Heleny pod dziką gruszą”, Helena i Jan Gwaj ul. Podolany II 19,
17-230 Białowieża
tel. (85) 681 25 40,
tel. kom. 0508 568 903,
www.republika.pl/u_heleny
Helena Handt ul. Brzozowa 3,
17-230 Białowieża
e-mail: goryhandt@wp.pl
“Tarpan”,
Jarosław Karunos
ul. Olgi Gabiec 56,
17-230 Białowieża
tel. (85) 681 24 35
Wojciech Kuryło ul. Graniczna 6,
17-230 Białowieża
tel. (85) 681 20 91,
tel. kom. 0502 419 167
“Pod Magnolią”,
Nina i Włodzimierz Ławrynowicz
ul. Tropinka 72,
17-230 Białowieża
tel. (85) 681 24 12,
tel. kom. 0503 936 641,
www.bialowiezahotel.com
www.greenpoland.com
Wiera Natorin ul. Tropinka 51,
17-230 Białowieża
tel. (85) 681 27 35,
www.eko-sen.bialowieza.com
“Bajeczny Domek”, Agnieszka Paszko ul. Gen. Waszkiewicza 90,
17-230 Białowieża
tel/fax. (85) 681 22 27,
www.bajecznydomek.bialowieza.com
Irena Pietruszkiewicz ul. Tropinka 71,
17-230 Białowieża
tel. (85) 681 25 71,
tel. kom. 0694 885 411
“Na Wzgórzu”, Ewa Podłaszczyk ul. Leśna 5, 17-230 Białowieża tel. (85) 681 20 36, tel. kom. 0501 361 728, www.bialowieza.com.pl
Irena i Jarosław Rogaczewscy ul. Polna 9, 17-230 Białowieża tel. (85) 681 25 73
“Domek Pod Klonem”, Maria Waszkiewicz ul. Olgi Gabiec 30,
17-230 Białowieża
tel. (85) 681 29 09
“Pod Malwami”,
Walentyna Widanow
ul. Tropinka 79,
17-230 Białowieża
tel. (85) 681 22 23, 681 27 97
“Pod Dębem”,
Alina i Roman Wołkowyccy
ul. Mostowa 21,
17-230 Białowieża
tel. (85) 681 22 48,
www.mostwidmo.republika.pl
“Domek Jaskółka”,
Maria Wołkowycka
ul. Zastawa 58,
17-230 Białowieża
tel. (85) 681 23 75,
tel. kom. 0607 207 575,
www.bialowieza-noclegi.webpark.pl
“Pod Gruszą”,
Zofia i Sergiusz Wołkowyccy
ul. Olgi Gabiec 24,
17-230 Białowieża
tel. (85) 681 22 16,
tel. kom. 0608 453 814,
www.bialowieza.net.pl
“Pod Lipami”,
Barbara Roguska
Czerlonka Leśna 8,

17-230 Białowieża

tel. kom. 0608 116 280
“U Michała”, Zenaida Gabrylewska – Skiepko ul. Krzyże 11,
17-230 Białowieża
tel. (85) 681 27 03
“Nimfa”,
Helena Szlachciuk
Pogorzelce 42,
17-230 Białowieża
e-mail:inez1965@poczta.fm
Elżbieta i Marek Poleszuk Teremiski 6, 17-230 Białowieża tel. (85) 681 27 89,
tel. kom. 0606 463 844
“Pod lasem”,
Halina i Krzysztof Szkuta
Teremiski 4, 17-230 Białowieża tel. (85) 681 29 33
“Orlik”,
Lidia Wiącek
Teremiski 2, 17-230 Białowieża tel. (85) 681 24 58
“Romir” Roman Buszko ul. Tropinka 52
17-230 Białowieża
tel. 0608 311 449

Gmina Czeremcha

Anna Klimowicz Czeremcha Osada,
ul. Łąkowa 11B,
17-240 Czeremcha
tel. (85) 685 09 44
“Stara chata”,
Zofia i Jan Sawczuk
Czeremcha Osada,
ul. Wiśniowa 38A,
17-240 Czeremcha
tel. (85) 685 07 96

Gmina Dubicze Cerkiewne

Bożena i Stefan Kiryluk ul. Parkowa 1,
17-204 Dubicze Cerkiewne
tel. (85) 685 21 50, (85) 344 73 25;
tel. kom. 0601 258 327,
www.koral.dubicze.prv.pl
Anna Skoworodko ul. Parkowa 11,
17-204 Dubicze Cerkiewne
tel. (85) 685 20 32,
www.agro.skoworodko.pl
Nina Leoniuk Grabowiec 89,
17-204 Dubicze Cerkiewne
tel. (85) 685 20 63
Katarzyna Szimoniuk Grabowiec 14,
17-204 Dubicze Cerkiewne
tel. (85) 685 21 05
Ewa i Jan Czmiel Jelonka 39,
17-204 Dubicze Cerkiewne
tel. (85) 685 20 08
“Agroturystyka pod wiatrakiem”
Irena Rybak
Tofiłowce 1,
17-204 Dubicze Cerkiewne
tel. (85) 685 20 57
Krystyna i Wiktor Romaniuk Werstok 22,
17-204 Dubicze Cerkiewne
tel. (85) 685 22 20
Maria Niczyporuk Witowo 65,
17-204 Dubicze Cerkiewne
tel. (85) 685 31 08
„Dom na Starym Gościńcu TISZYNA”

Katarzyna i Piotr Panfilukowie

Rutka 23 a

17-204 Dubicze Cerkiewne

tel. kom. 663 651 997

www.tiszyna.pl

www.facebook.com/Tiszyna/

Gmina Hajnówka

Anna i Mikołaj Giermaniuk ul. Judzianka Stara 2,
17-200 Hajnówka
tel. (85) 683 47 88
Halina Suchodoła ul. Judzianka Stara 5,
17-200 Hajnówka
tel. (85) 683 51 11
Piotr Kędyś Łozice 12,
17-200 Hajnówka
tel. (85) 685 31 63
Roman Patejuk Łozice 2,
17-200 Hajnówka
tel. (85) 685 31 62
“Berezówek”,
Alicja i Jan Sobuń
Nowoberezowo 107,
17-200 Hajnówka
e-mail: asobun@softas.pl
Anatol Antoniuk Nowosady 39,
17-200 Hajnówka
tel. (85) 686 30 15
Anna i Jan Giermaniuk Orzeszkowo 73,
17-200 Hajnówka
tel. (85) 873 41 59,
tel. kom. 0603 320 753
Zofia Gurin Orzeszkowo 62,
17-200 Hajnówka
tel. (85) 685 32 80
Eugenia i Anatol Nowiccy Orzeszkowo 22A,
17-200 Hajnówka
tel. (85) 685 31 39
“Pod Lasem”,
Roman Kindziuk
Postołowo 27,
17-200 Hajnówka
tel. (85) 682 42 32
“Pod Jesionem”, Zenaida Andrejuk Sawiny Gród 5,
17-200 Hajnówka
tel. (85) 684 50 42,
tel. kom. 0502 460 076
Marek Nowak Sawiny Gród 9,
17-200 Hajnówka
tel. kom. 0600 598 652
Zenaida Frankowska Wasiekowo 5,
17-200 Hajnówka
tel. (85) 686 31 06,
tel. kom. 0606 586 104

Gmina Kleszczele

Krystyna i Jan Lipińscy Dobrowoda ul. Kleszczelowska 27,
17-250 Kleszczele
tel. (85) 681 81 60
“Winnica”,
Mirosława i Michał Ziniewicz
Dobrowoda, ul. Kolejowa 17,
17-250 Kleszczele
e-mail: winnicadobra@neostrada.pl
Irena Niegierewicz ul. Białowieska 26,
17-250 Kleszczele
tel. (85) 681 80 72
Anna Romanowicz ul. Dobrowodzka 42,
17-250 Kleszczele
tel. (85) 681 83 03,
tel. kom. 0508 599 627
Anatol Wasiluk ul. Źródlana 19,
17-250 Kleszczele
tel. kom. 0609 243 108
Antonina Sawicka
i Andrzej Chmur
Suchowolce 2A,
17-250 Kleszczele
tel. (85) 681 86 44

Gmina Narew

Irena Żakiewicz ul. Stodolna 4,
17-210 Narew
tel. (85) 681 61 72
Bożena i Wiesław Pogorzelscy Odrynki 32,
17-210 Narew
tel. (85) 681 60 20
Tomasz Hryniewicki
“Pokoje gościnne na poddaszu”
17-210 Narew                 Trześcianka 190/2 tel. (85) 681 57 12
Lidia i Lech Długołęccy
“Osada Wiejska EcoSoce”
17-210 Narew
Soce 168
tel. 662 057 747
Sławomir Cichoń
“Gorodczyno”
17-210 Narew
Gorodczyno 47
Anna Czerniakiewicz
“Zacisze u Anny”
17-210 Narew         Hajdukowszczyzna 12 tel. kom. 0504 421 046
zaciszeanny@gmail.com
Irena Sienkiewicz
“U Sienkiewiczów”
17-210 Narew                    Gramotne 3/1 tel. (85) 681 63 28
www.gramotne.w.interia.pl
Bożena i Mirosław Stepaniuk
“Raduha”
17-210 Narew                           Puchły 62 tel. 85/7437323
www.raduha.pl
Gminny hotel
“Zajazd pod akacją”
17-210 Narew
ul. Mickiewicza 105
tel. 85 681-60-86
nok@narew.gmina.pl
Izabela Senderacka
“Gościniec pod Dębami”
17-210 Narew
Puchły 57
tel. 660-548-077
lebazi@poczta.onet.pl
Irena Żakiewicz 17-210 Narew
ul. Stodolna 4
 tel. 85/6816172
Bożena i Wiesław Pogorzelscy 17-210 Narew
Odrynki 32
tel. 85/6816020

Gmina Narewka

Piotr Karpiuk Bernacki Most 10,
17-220 Narewka,
tel. (85) 684 33 22
Jerzy Charkiewicz Eliaszuki 44,
17-220 Narewka
tel. (85) 685 60 01,
tel. kom. 0606 116 863
Lucyna Kozłowska Janowo 31,
17-220 Narewka
tel. (85) 685 85 34
“Korcik”
Krystyna i Andrzej Skiepko
Lewkowo Nowe 19,
17-220 Narewka
tel. (85) 685 60 34
Jolanta Stypułkowska Lewkowo Nowe 19A,
17-220 Narewka
tel. (85) 685 62 46
Irena Ignaciuk Lewkowo Stare 35,
17-220 Narewka
tel. (85) 685 60 97
“Bora Zdrój”,
Borys Kozłowski
Lewkowo Nowe 93,
17-220 Narewka
http://www.bialowieza-borazdroj.pl
Andrzej Karczewski
KTA Tarpan
Masiewo Stare 34,
17-220 Narewka
e-mail: uah@op.pl
Aleksander Szymaniuk Mikłaszewo 26,
17-220 Narewka
tel. (85) 685 82 08
Elżbieta Radziwoniuk ul. Mickiewicza 19,
17-220 Narewka
tel. kom. 0606 232 528
“Melisa”, Lena Charkiewicz Planta 41,
17-220 Narewka
tel. (85) 685 81 61,
www.melisa.bialowieza.com
Władysław Gryka Suszczy Borek 7,
17-220 Narewka
tel. (85) 685 60 43
“Twój Raj”,
Wiktor Łukaszuk
Tarnopol 7A,
17-220 Narewka
tel. kom. 0692 490 816
www.twojraj.com.pl
e-mail: twojraj@op.pl