Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Powiat białostocki – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Powiat białostocki


Print Friendly, PDF & Email

1bialPowiat białostocki położony jest w środkowo-wschodniej części województwa, na Wysoczyźnie Białostockiej. Na terenie powiatu znajduje się Narwiański Park Narodowy oraz Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej z oznakowanymi ścieżkami przyrodniczymi i dydaktycznymi, szlakami turystycznymi i rezerwatami przyrody z bogatą florą i fauną.
Ciekawym obiektem jest Arboretum w Kopnej Górze k. Supraśla. Inną atrakcję stanowią zalewy wodne w Siemianówce (położonej na skraju Puszczy Białowieskiej), Czarnej Białostockiej i Wasilkowie w otoczeniu lasów. Okolice Supraśla są bogate w złoża borowiny, natomiast klimat okolic tego miasteczka zalecany jest osobom cierpiącym na schorzenia reumatyczne, kardiologiczne, starszym, rekonwalescentom.
Na terenie powiatu występuje różnorodność kulturowa, etniczna i wyznaniowa. Znaleźć można ślady religii i kultury katolickiej prawosławnej, unickiej, ewangelickiej i żydowskiej. Dawne tradycje kultywują liczne zespoły folklorystyczne oraz artyści ludowi. Cennymi obiektami sztuki ludowej są krzyże i kapliczki przydrożne, czynne warsztaty rękodzieła ludowego jak: kowalstwo, garncarstwo, plecionkarstwo, rzeźba w drewnie i metalu, koronkarstwo.

Zabytki
 • zespół pałacowo-parkowy dawnej rezydencji Branickich, zwany “Wersalem Podlaskim” z XVIII w. w Białymstoku – obecnie siedziba Akademii Medycznej;
 • barokowy ratusz w Białymstoku – siedziba Muzeum – zespół katedralny Wniebowzięcia NMP z kościółkiem farnym z I poł. XVII w. i gotycką katedrą z pocz. XX w. w Białymstoku;
 • cerkiew katedralna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy z XIX w. w Białymstoku;
 • Muzeum Wnętrz Pałacowych z XVII w. w Choroszczy (dawna letnia rezydencja J. K. Branickiego);
 • barokowa Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie (muzeum);
 • Punkt Muzealny w Pałacu Opatów w Supraślu.
 • Ponadto warto odwiedzić:
 • Białostockie Muzeum Wsi w Osowiczach,
 • Prywatne Muzeum Archeologiczne w Surażu,
 • prywatne muzeum – Prowincjonalny Ośrodek Muzyczny w Białostoczku,
 • Izbę Regionalną w Studziankach.

 

Stałe imprezy kulturalne
 • Siabrowska Biesiada w Gródku,
 • Jarmark Dominikański w Choroszczy,
 • Kiermasz Sztuki Ludowej w Kiermusach.
Szlaki turystyczne
 • piesze:
  • im. Zygmunta Glogera – 60 km (zielony)
  • im. Łukasza Górnickiego – 20 km (żółty)
  • Kolejarzy – 25 km (zielony)
  • Nadnarwiański – 30 km (żółty)
  • im. W. Puchalskiego – 37 km (czerwony)
  • Włókniarzy – 60 km (niebieski)
 • rowerowe:
  • Obwodnica Rowerowa NPN – 90 km (czerwony)
  • Białystok – Kruszewo – 20 km (niebieski)
 • wodne (nieoznakowane):
  • Pradolina Narwi – 90 km
  • Rozlewiska Narwi – 50 km
  • Szlak Okrężny z Uhowa – 10 km
  • Ścieżki przyrodnicze(nieoznakowane):
  • Bagna pod Bojarami – 3 km
  • z Suraża do Uhowa – 10 km
Informacja turystyczna
 • Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Sienkiewicza 3, 15-432 Białystok; tel. (85) 6537950, e-mail: it.bialystok@poczta.onet.pl
 • Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz; tel. (85) 7191431
 • Narwiańskie Towarzystwo Krajoznawcze im. Z. Bujnowskiego, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin; tel. (85) 7181719
 • Narwiański Park Narodowy – Kurowo 10; 18-204 Kobylin Borzymy, tel. (85) 7181417, 7191301
 • Punkt Informacyjny NPN w Łapach, tel. (85) 7156303