Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Świadek żywej historii – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Świadek żywej historii


Print Friendly, PDF & Email

Gospodarstwo agroturystyczne „Carski Trakt” położone jest na historycznym szlaku w miejscowości Sulin-Strumiłowo. Należydo państwa Nadolnych, którzy od lat kultywują tradycje związane z historią miejsca. Impulsem do powstania izby historycznej w gospodarstwie była Obrona Wizny podczas II wojny światowej. Gospodarze zgromadzili pamiątki po tych czasach i systematycznie uzupełniając swoje zbiory.

Izba historyczna cieszy się dużym zainteresowaniem wśród gości. Właściciele starają się, aby izba była „żywym świadkiem historii” i na jej podbudowie organizują corocznie spotkania. Są to wieczory z filmem przyrodniczym i historią. W tym roku gospodarstwo gościło Tadeusza Kułakowskiego, który jako 12-letni chłopiec w kwietniu 1940 roku został deportowany z mamą i siostrą do Kazachstanu. W nieludzkich warunkach wraz z innymi ludźmi, w 40 bydlęcych wagonach ciągniętych przez dwie lokomotywy podróżowali około miesiąca. Wszystkich zesłańców rozwieziono ciężarówkami do kołchozów. Już następnego dnia zaczęła się ciężka praca w rolnictwie i ogrodnictwie. Za wytężoną pracę otrzymywali porcję chleba i zupy. Były to ciężkie czasy, wszystkim towarzyszył głód, pragnienie, brud, choroby i liczne rany. Przez cały czas byli pilnowani przez specjalne służby. Jego ojciec, porucznik Wojska Polskiego brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej, gdzie trafił do sowieckiej niewoli i był rozstrzelany.

Gehenna rodziny Kułakowskich trwała około sześciu lat, aż do podpisania amnestii w roku 1946, kiedy to mogli powrócić do Polski. Zamieszkali wówczas na Dolnym Śląsku. Pan Tadeusz jako 19-letni chłopiec rozpoczął edukację. Obecnie na stałe mieszka z rodziną w Warszawie Po mimo upływu czasu ciągle w jego pamięci pozostaje obraz tamtych tragicznych lat.

Swoje wspomnienia opisał w książce:” Kazachstańskie tulipany”.

Właśnie przez wzgląd na takie osoby jak Tadeusz Kułakowski powinniśmy kultywować pamięć o historii Polski i przypominać młodemu pokoleniu o poświęceniu dla ojczyzny.

Elżbieta Grunwald