logo zagroda

Koncepcja funkcjonowania Sieci wprowadzona została przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie na przełomie 2010/2011 roku.
Projekt miał na celu opracowanie i upowszechnienie koncepcji funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego oraz zasad uczestnictwa gospodarstw edukacyjnych w ogólnopolskiej sieci.

Działanie to służy:
• podniesieniu prestiżu zawodu rolnika i upowszechnieniu wiedzy nt. pochodzenia żywności,
• różnicowaniu pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich,
• zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi.

"Zagroda edukacyjna" jest przedsięwzięciem prowadzonym przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej wymienionych:
• edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
• edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
• edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
• edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,
• edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.
 
Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie.
Zajęcia edukacyjne w gospodarstwach rolnych przynoszą wymierne korzyści dla dwóch sektorów: rolnictwa i szkolnictwa.
Szkolnictwo zyskuje urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształcenia, programy nauczania zorientowane na praktyczne działanie, ćwiczenia warsztatowe z różnych przedmiotów, alternatywne miejsca edukacji, poznanie wiejskiej kultury.
Dla sektora rolnego istotne jest spotkanie z przyszłymi konsumentami i wzrost zrozumienia dla sytuacji i potrzeb gospodarki wiejskiej. Jest to także odmiana i wzbogacenie codziennego życia rolnika, radość pracy z dziećmi i nauczycielami, twórczy rozwój rodzin rolniczych oraz dodatkowy dochód.

Uczestnicy sieci otrzymują:
• możliwość promocji swoich zagród na portalu www.zagrodaedukacyjna.pl,
• wsparcie doradcze i szkoleniowe ze strony systemu doradztwa rolniczego,
• możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi obiektami na szkoleniach stacjonarnych oraz w społecznościowej części portalu,
• prawo do identyfikowania obiektu logotypem zagrody edukacyjnej.
Obecnie w Polsce działa 190 zagród edukacyjnych, w naszym województwie jest 9 takich gospodarstw.

 

Więcej informacji:

Operator sieci:
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Meiselsa 1
31-063 Kraków
tel. 12/ 424 05 23 (13)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator w województwie podlaskim: 
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Joanna Czarkowska
tel. 86 275 89 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Czarkowska

Dzisiaj jest 22.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie