Podkreślono, jak ważną rolę w żywieniu turystów pełni znajomość i przestrzeganie podstawowych zasad higieniczno-sanitarnych, zapewnienie właściwego bezpieczeństwa i wysokiej jakości zdrowotnej przygotowywanych posiłków. Przedstawiono również, jak ważne znaczenie w żywieniu ma produkt regionalny, znajomość przygotowania i serwowania.


 
Uczestniczki wykładu zapoznały się z Kategoryzacją Wiejskiej Bazy Noclegowej w procesie tworzenia produktu turystycznego i agroturystycznego. Interesowano się również ulgami podatkowymi. Co obejmują zwolnienia i jakie warunki należy spełnić, aby z ich skorzystać .


 Danuta Bobin
 

Dzisiaj jest 22.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie