Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Agroturystyczna podróż w czasie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Agroturystyczna podróż w czasie


Print Friendly, PDF & Email

kapital

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Północno-Wschodnia LGD “SZELMENT” oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Stowarzyszenie “MACIERZANKA” zapraszają do udziału w projekcie “AGROTURYSTYCZNA PODRÓŻ W CZASIE”

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  Priorytet IX “Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 “Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Jakie są cele projektu?

Edukacja mieszkańców i mieszkanek gmin powiatu suwalskiego oferujących usługi agroturystyczne jak również  planujących podjąć działalność do przygotowania nowych, ciekawych ofert, zarówno żywieniowych jak i uprzyjemniających pobyt w gospodarstwie

Kto może być uczestnikiem projektu?

Mieszkańcy/mieszkanki powiatu suwalskiego (rolnicy/rolniczki, osoby zatrudnione)

Kiedy będzie realizowany projekt?

15.02.2010 r. – 15.07.2010 r. – warsztaty rozpoczną się w marcu 2010 r.

Jakie działania będą realizowane i gdzie?

– Szkolenie – 8 godz. z zakresu agroturystyki – sala GOK ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki

– 32 godzin warsztatów manualnych w modułach:

  • warsztaty kulinarne – ul. Wierzbołowska 35 16-407 Wiżajny
  • warsztaty pamiątkarskie- Udziejek 11 A, 16-404 Jeleniewo
  • wytwarzanie ozdób z siana – Udziejek 11 A, 16-404 Jeleniewo
  • warsztaty tkackie – Udziejek 11 A, 16-404 Jeleniewo

– jednodniowy wyjazd studyjny do gospodarstw agroturystycznych w Biebrzańskim Parku Narodowym

Jaka jest odpłatność za udział w projekcie?

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe

Jak zgłosić chęć swojego udziału w projekcie?

Rekrutacja będzie trwała 3 tygodnie od 15.02.2010 r. do 08.03.2010 r.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny do biura projektu, a następnie zgłosić swój udział wypełniając Deklarację uczestnictwa w projekcie dostępną w Biurze Projektu.

 

 

BIURO PROJEKTU

Siedziba Północno-Wschodniodniej LGD
16- 400 Szypliszki
ul.Suwalska 21
tel 87-564 90 43
fax.87-568 10 23
osoba do kontaktu Ewa Kleszczewska

PARTNERZY PROJEKTU:

1. Stowarzyszenie “Macierzanka”
ul. Suwalska 17A
16-407 Wiżajny
Tel. 516107004

2. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie
PZDR Suwałki
ul. Sportowa 20A
16-400 Suwałki
Tel.513744349
602621333