Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

AGRO-Podlasie w Niećkowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

AGRO-Podlasie w Niećkowie


Print Friendly, PDF & Email

Wojewódzka konferencja AGRO-Podlasie nt. Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej odbyła sie 2 października w Zespole Szkół w Niećkowie. Od wielu lat forum cieszy się dużym zainteresowaniem. Stefan Krajewski, dyrektor Podlaskiego OR ARiMR w Łomży  podsumował, na podstawie przykładów, wykorzystanie funduszy PROW 2007-2013 w województwie podlaskim. Wyróżnił upominkami absolwentów szkoły – młodych rolników, którzy dzięki funduszom unijnym mogli przejąć i rozwinąć swoje gospodarstwa.

Już po raz piąty Niećkowo gościło europosła Jarosława Kalinowskiego. Tak jak co roku w swoim wystąpieniu omawiał i dzielił się uwagami na temat bieżącej sytuacji w rolnictwie. Poruszanych było wiele wątków. Z najistotniejszych warto wymienić problem tegorocznej suszy, wpływ embarga rosyjskiego na polskie rolnictwo. Mówiono o trudnej sytuacji producentów mleka wywołanej suszą, karą za przekroczenie kwot mlecznych i spadającą ceną mleka. Był też czas na dyskusję i pytania do europosła.

W związku z jubileuszowym dziesiątym spotkaniem w Niećkowie był czas na podsumowania, podziękowania i upominki dla uczestników. Dariusz Koniecko, dyrektor ZS dziękował za dotychczasową współpracę i wkład w organizowanie konferencji władzom samorządowym oraz sponsorom. Odbyła się loteria cennych nagród, w której wzięli udział wszyscy uczestnicy konferencji. Główną nagrodę: wycieczkę do Brukseli na zaproszenie Jarosława Kalinowskiego wylosował doradca z PZDR w Grajewie.
Konferencji towarzyszyły pokazy maszyn rolniczych, kulinarne popisy uczniów ZS w Niećkowie, występy zespołu „Kłosek” z ZS w Niećkowie, doradztwo pracowników PZDR w Grajewie oraz BP ARiMR w Grajewie.

agro podlasie1

agro podlasie2

  agropodlasie4

 

agropodlasie3

Jacek Kuczyński