Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Afrykański pomór świń – realne zagrożenie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Afrykański pomór świń – realne zagrożenie


Print Friendly, PDF & Email

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że choroba wystąpi wśród populacji dzików w Polsce. O tym czy choroba wystąpi wśród świń zależy już tylko od samych hodowców.

24 stycznia b.r. Litwa potwierdziła infekcje wirusem ASF u dzików na terenie swojego kraju. Według znawców zagadnienia wystąpienie choroby w Polsce jest tylko kwestią czasu. Wprowadzenie wirusa do kraju może nastąpić poprzez transport, mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych świń i dzików. Jednym z nosicieli wirusa są dziki które na terenie Białorusi występują licznie. Dziki w ciągu doby mogą pokonać nawet 30-40 km, a pojedyncze odyńce nawet do 60 km. Rezerwuarem choroby są także guźce, dzikie świnie afrykańskie oraz kleszcze – jeden gatunek.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że choroba wystąpi wśród populacji dzików w Polsce. O tym czy choroba wystąpi wśród świń zależy już tylko od samych hodowców. Aby ustrzec się przed ASF należy: ograniczyć dostęp w gospodarstwie osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, zabezpieczyć gospodarstwo przed przedostaniem się dzików, stosować w gospodarstwie procedury sanitarne, nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia oraz nie karmić zwierząt odpadkami żywnościowymi.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. ASF jest wyjątkowo groźną i nieuleczalną, wysoce zakaźną i zaraźliwą wirusową chorobą świń domowych oraz dzikich, podlegającą obowiązkowi urzędowego zwalczania.

Wystąpienie choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z:
 * padnięciami zwierząt,
 * wypłatą odszkodowań,
 * kosztami eradykacji.
 * wstrzymaniem obrotu i eksportu świń oraz wieprzowiny.

Koszty działań związane z likwidacją 1 ogniska ASF (stado liczące 40 świń) to około 720 000 zł. Przy stadzie liczącym 20 000 świń ukształtują się na poziomie 15 milionów złotych. W przypadku stwierdzenia ASF i likwidacji stada właściciel otrzymuje pełne odszkodowanie z budżetu państwa.

Po raz pierwszy ASF (afrykański pomór świń) odnotowano w Kenii w 1921 roku. Później występował w Portugalii (1957 r.), Hiszpanii, Francji, Włoszech, na Malcie, w Belgii i w 1986 w Holandii. W 2007 roku pojawił się na terenie Gruzji aby następnie rozprzestrzenić się na kolejne kraje Kaukazu i Rosję. W 2012 roku chorobę odnotowano na Ukrainie i w części europejskiej Rosji. W czerwcu 2013 roku chorobę zidentyfikowano na Białorusi w odległości około 170 km od granicy Polski.

Tadeusz Kruszewski
Literatura u autora