Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 15 lipca 2017 r. weszła w życie nowa edycja Programu Bioasekuracji, wprowadzona w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 1378).

Czytaj więcej...

Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż słomy po żniwach w 2017 roku z użytków rolnych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, z działek o łącznej powierzchni 5,3 ha.

Czytaj więcej...

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Czytaj więcej...

Ostrzegamy Państwa przed próbą wyłudzenia pieniędzy przez osoby podające się za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pod pozorem ściągnięcia zaległości z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników.

Informujemy, że pracownik KRUS wizytujący gospodarstwo rolne i domowe nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat na miejscu i powinien okazać ważną legitymację służbową.

Czytaj więcej...

Z dniem 6 lipca 2017 weszło w życie rozporządzenie zmieniające, w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Na pomoc mogą liczyć producenci mleka, producenci świń i producenci owiec.

Czytaj więcej...

Do 15 lipca 2017 r. obowiązkowo należy złożyć w ARiMR kopie pierwszej i trzeciej strony aktualnego planu działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej. W przypadku nie złożenia tych dokumentów, producent zostanie wezwany do ich dostarczenia.

Czytaj więcej...

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń, Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach we współpracy z Głównym Inspektorem Weterynarii przygotował film dotyczący przestrzegania zasad bioasekuracji w zakresie ASF.

Czytaj więcej...

5 lipca odbył się uroczysty finał Podlaskiej Agroligi 2017 - wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie