Od 1 września 2017 r. swoją działalność rozpoczyna Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie miał swoją siedzibę w Białymstoku ul. Kombatantów 4 ( była siedziba Agencji Rynku Rolnego ) z Filią tego Oddziału w Suwałkach ul. Sportowa 22.

Czytaj więcej...

"Dożynki to święto polskiej wsi, święto radości jednoczące całą rolniczą wspólnotę. W artystycznie wykonanych wieńcach kryje się głębokie przywiązanie do naszych tradycji - wieniec dożynkowy nazywany "plonem" symbolizuje owoce ziemi i urodzaj" tak zaczyna sie list Prezesa KRUS do rolników oraz organizatorów i gospodarzy dożynek.

Czytaj więcej...

W dniu 18 sierpnia 2017 r. o godz. 1100 w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, połączone z wręczeniem nagród jego laureatom.

Czytaj więcej...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie posiada w sprzedaży ziarno zbóż i grochu na cele paszowe, następujących gatunków:

- pszenżyto ozime

- jęczmień jary

- mieszanki zbożowe ozime

- mieszanki zbożowe jare

- groch

Osoba do kontaktu: Mirosław Kruszewski, tel: 506 666 625

Zachęcamy do przeczytania lipcowo-sierpniowego wydania „Wiadomości Rolniczych”. W numerze znajdziecie m.in. relacje z: Wystawy Zwierząt Hodowlanych, podlaskiej i krajowej Agroligi, a także zalecenia do praktyki rolniczej, informacje rynkowe, pomysły do ogrodu i kuchni.

WR okladka 7

Czytaj więcej...

1 września 2017 roku powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KWOR). Jednocześnie przestaną istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych. Zmiany te mają na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów.

Czytaj więcej...

13 sierpnia Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu organizuje pokazy, na których można zobaczyć tradycyjny wypiek chleba w polowym piecu chlebowym, dawne zwyczaje żniwne, święcenie zwierząt z okazji uroczystości na Św. Rocha, a także paradę zabytkowych ciągników.

Czytaj więcej...

  Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do udziału w operacji „PARTNERSTWO SZANSĄ NA ROZWÓJ LOKALNEGO PRODUKTU TRADYCYJNEGO”.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie