W terminie od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 można składać od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca".

Czytaj więcej...

W 2016 roku rolnicy z województwa podlaskiego zgłosili do OR KRUS w Białymstoku 355 (tj. 24,1%) wypadków związanych z obsługą zwierząt – głównie bydła mlecznego. W celu zmniejszenia skali wypadków przy obsłudze bydła mlecznego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Podlaską Izbą Rolniczą po raz siódmy organizuje Wojewódzki Konkurs Dla Rolników – Producentów Mleka „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich”.

Czytaj więcej...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie organizuje cykl seminariów wyjazdowych pod nazwą „Podlaskie Dni Pola”.

Czytaj więcej...

Kilkuset wystawców krajowych i zagranicznych, około 1000 zwierząt hodowlanych, dwa dni wypełnione pokazami, konkursami spotkaniami edukacyjnymi i handlowymi – tak w dużym skrócie przedstawia się program największego w północo-wschodniej Polsce wydarzenia z branży rolniczej. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbędzie się 24-25 czerwca 2017 roku w Podlaskiem Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Czytaj więcej...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r., poz. 277, z późn. zm.), osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu prowadzące dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązane są złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy. Zaświadczenie albo oświadczenie należy dostarczyć w terminie do dnia 31 maja 2017 r.

Czytaj więcej...

Jak co roku do Szepietowa przybyły tłumy zwiedzających. Zielona Gala to prestiżowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem impreza, organizowana przede wszystkim z myślą o hodowcach bydła. Gorąca atmosfera panowała na terenach wystawowych nie tylko z powodu pięknej, słonecznej pogody.

Czytaj więcej...

Za nami pierwszy dzień Zielonej Gali i Podlaskich Targów Budownictwa Wiejskiego. Licznie przybyli zwiedzający mogli zobaczyć pokazy maszynowe firmy URSUS, zapoznac się z nowinkami technologicznymi z zakresu budownictwa inwentarskiego a także obejrzeć czempionat koni sokólskich.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 25.06.2017 godz.