Zapraszamy na Konferencję "Uwarunkowania i tendencje zmian produkcji rolniczej w Polsce", która odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku w Domu Technika w Białymstoku.

Czytaj więcej...

Nowelizacja przepisów w zakresie zazielenienia dotyczy przede wszystkim obszarów proekologicznych oraz dywersyfikacji upraw. Obszary EFA bez środków ochrony roślin to zmiana która wynika z wprowadzonego rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 2017/1155, które jasno określa, że w przypadku:

  • gruntów ugorowanych
  • stref kwalifikujących się hektarów na obrzeżach lasu
  • międzyplonów i okrywy zielonej
  • upraw wiążących azot

zakazane jest stosowanie środków ochrony roślin. Zakaz ten obowiązuje przez cały okres utrzymania danego obszaru EFA na polu. W przypadku np. upraw bobowatych grubonasiennych (strączkowych) przeznaczonych na zazielenienie zakaz ten będzie obowiązywał od siewu do zbioru i ma dotyczyć także stosowania zapraw nasiennych.

Czytaj więcej...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie stopnia upośledzenia zdolności do pracy. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21-dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego, w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.

Czytaj więcej...

Już od 15 lutego br. można składać w BP ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 roku. Oznacza to, że rolnik będzie ubiegał się o te same płatności co rok wcześniej.

Czytaj więcej...

OBJAWY ASF?

  • gorączka 40 - 42°C i powyżej,
  • wybroczyny i przekrwienie skóry,
  • krwawa biegunka,
  • osłabiony apetyt,
  • nagłe upatki świń w stadzie.

Czytaj więcej...

Zachęcamy do lektury marcowego wydania „Wiadomości Rolniczych”. Szczególnie polecamy artykuły dotyczący zasad wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie oraz przyznawania pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych w obszarze „d”.

www okladka wr3 kopia

Czytaj więcej...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje,  że zostały już przekazane emerytom i rencistom formularze PIT-40A (roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty), PIT-11A (informacje o dochodach uzyskanych przez emeryta/rencistę) oraz PIT-11 (informacje o dochodach dla osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej).

Czytaj więcej...

Wydział Pedagogiki i Wydział Zarządzania Uczelni Jańskiego w Łomży uruchamia w Białymstoku Studia Podyplomowe "Terapia zajęciowa o specjalności Terapia lecznicza".

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie