Do 15 lipca 2017 r. obowiązkowo należy złożyć w ARiMR kopie pierwszej i trzeciej strony aktualnego planu działalności ekologicznej lub rolnośrodowiskowej. W przypadku nie złożenia tych dokumentów, producent zostanie wezwany do ich dostarczenia.

Czytaj więcej...

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń, Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach we współpracy z Głównym Inspektorem Weterynarii przygotował film dotyczący przestrzegania zasad bioasekuracji w zakresie ASF.

Czytaj więcej...

5 lipca odbył się uroczysty finał Podlaskiej Agroligi 2017 - wojewódzkiego konkursu organizowanego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Czytaj więcej...

Wkrótce zbliża się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Rolnik, chcący odzyskać część środków pieniężnych wydanych na olej napędowy zakupiony do pracy w gospodarstwie rolnym powinien w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.  złożyć odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.   

Czytaj więcej...

Rolnicy z terenów objętych ASF (afrykańskim pomorem świń), którzy prowadzą chów lub  hodowlę świń i zdecydują się na jej zaprzestanie, mogą składać od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie "Pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".

Czytaj więcej...

List Prezesa KRUS skierowany do rolników i dzieci z terenów wiejskich, w którym przypomina o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki i nieangażowaniuich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Przeczytaj więcej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór rozpocznie się 5 lipca i będzie trwał do 3 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej...

Podlaskie słynie z tradycyjnych produktów regionalnych. Nasza kuchnia to przede wszystkim prosta kuchnia regionów wiejskich, bardzo zróżnicowanych pod względem kulturowym. Smak tradycyjnych wędlin, serów czy sękacza znany jest w całej Polsce i zachwycił nie jedno podniebienie.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 14.12.2017 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie