Ministerstwo Rozwoju wychodzi naprzeciw nowym przedsiębiorcom. Od stycznia 2017 roku można założyć własną firmę przez telefon. Tak, tak przez telefon, bez wychodzenia z domu.

Czytaj więcej...

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Przeczytaj:List do rolników od Prezesa KRUS

Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 roku można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowanymającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Czytaj więcej...

Od 18 stycznia br. wszystkie sprawy dotyczące przyznania wsparcia w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014 – 2020 będą rozpatrywane przez pracowników w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej...

„Współpraca”  to nowe działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Działanie promuje współpracę w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Czytaj więcej...

Rolnicy prowadzący dodatkową działalność gospodarczą np. usługi zobowiązani są do składania rocznych deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego. Podatnicy prowadzący taką działalność i rozliczający się na zasadach ryczałtu zobowiązani są do złożenia deklaracji PIT-28 w terminie do 31 stycznia 2017 roku.

Czytaj więcej...

Hodowco, pamiętaj o niezwłocznym zgłoszaniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu. Zgłoszenia dokonujemy do odpowiednich osób i instytucji tj. lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla drobiu utrzymywanego w gospodarstwie.

Czytaj więcej...

Lokalna Grupa Działania „BIEBRZAŃSKI DAR NATURY” ogłosiła nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 23.05.2017 godz.