W tym wydaniu dużo miejsca poświęcamy wydarzeniom, które czekają na nas w czerwcu. Szczególnie zapraszamy do zapoznania się z programem XXIV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Ogólnopolskiej Wystawy Królików, które odbędą się 24-25 czerwca w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W programie tegorocznej Wystawy każdy znajdzie coś dla siebie.

WR 6 2017

Czytaj więcej...

Coraz częściej pojawiają się dłuższe okresy bez deszczu, a następnie gwałtowny opad powodujący wymywanie składników pokarmowych, spływ powierzchniowy, erozję wodną. Zmiana podejścia do sposobu uprawy pola może w pewnym stopniu zniwelować niekorzystny wpływ anomalii pogodowych.

Czytaj więcej...

W terminie od 15 maja do 30 września br. w biurach Powiatowych ARiMR można składać wnioski o wypłatę rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa). Program rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń realizowany jest przez Agencję od 2015r. w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266, 470) (Art. 57g) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018" (Dz.U. z 2015r. poz. 517 ze zm.).

Czytaj więcej...

W terminie od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 można składać od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca".

Czytaj więcej...

W 2016 roku rolnicy z województwa podlaskiego zgłosili do OR KRUS w Białymstoku 355 (tj. 24,1%) wypadków związanych z obsługą zwierząt – głównie bydła mlecznego. W celu zmniejszenia skali wypadków przy obsłudze bydła mlecznego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie oraz Podlaską Izbą Rolniczą po raz siódmy organizuje Wojewódzki Konkurs Dla Rolników – Producentów Mleka „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich”.

Czytaj więcej...

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie organizuje cykl seminariów wyjazdowych pod nazwą „Podlaskie Dni Pola”.

Czytaj więcej...

Kilkuset wystawców krajowych i zagranicznych, około 1000 zwierząt hodowlanych, dwa dni wypełnione pokazami, konkursami spotkaniami edukacyjnymi i handlowymi – tak w dużym skrócie przedstawia się program największego w północo-wschodniej Polsce wydarzenia z branży rolniczej. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbędzie się 24-25 czerwca 2017 roku w Podlaskiem Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 18.10.2017 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie