Kiedy za oknem wita nas zima jest to najlepszy czas, aby wziąć udział w spotkaniu szkoleniowym organizowanym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Wszystkich hodowców bydła oraz osoby z branży rolniczej zapraszamy 11 grudnia 2017 r. na konferencję pn. Współczesne technologie w hodowli bydła, która odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

Czytaj więcej...

Przechowywanie oleju napędowego i benzyny w jednopłaszczowych zbiornikach umieszczonych w garażach lub innych budynkach gospodarczych jest niezgodne z obecnymi przepisami. Wielu rolników nie widzi jednak nic złego w takim sposobie magazynowania paliw, który stosuje od wielu lat.

Czytaj więcej...

Podmioty uczestniczące w mechanizmach realizowanych w ramach zadań przejętych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz delegowanych do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), nie zarejestrowane jeszcze w ewidencji producentów ARiMR, mogą posługiwać się numerem CRP nadanym przez ARR do 31.08.2018 r.

Czytaj więcej...

W dniu 22 listopada 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2147).

Czytaj więcej...

Polecamy reportaże m.in. z Jesiennych Targów Ogrodniczych i Leśnych, ze spotkania „Agro na obcasach oraz konkursu na najlepszego rolnika ekologicznego. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020.

WR11 okladka

Czytaj więcej...

Główny Inspektorat Weterynarii informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 roku rozpocznie na terytorium Polski realizację „Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w stadach bydła”, opracowanego na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła.

Czytaj więcej...

W przesłanym niedawno do konsultacji społecznych dokumencie znajduję się następujący zapis: ,,w 2018 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł za 1 litr oleju,,

Czytaj więcej...

Kolejny raz na terenie powiatu łomżyńskiego odbywać się będzie w dniach 25-26 listopada Podlaskie Forum Mleka 2017. Miejsce „Jędrusiowa Zagroda” w Piątnicy, organizatorem imprezy jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Podczas dwudniowego forum zaplanowane liczne wykłady z tematów poniżej. Tematyka poruszanych zagadnień dobierana jest zawsze do aktualnej sytuacji na rynku lub do nowych zagadnień pojawiających się w produkcji bydła mlecznego. Zwiedzić będzie można stoiska firm zaopatrujących rolników. Każdy z odwiedzających znajdzie coś dla siebie. Podczas obu dni zaplanowane jest degustacja mleka i wołowiny.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie