W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluje do Państwa, o to aby:

  1. Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.
  1. Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji

    Czytaj więcej...

W dniu 17 sierpnia 2016 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, połączone z wręczeniem nagród jego laureatom.

Czytaj więcej...

Osobie, której upłynął okres pobierania renty strukturalnej przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, może zwrócić się do Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub Placówki Terenowej Kasy z wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna być dołączona kopia decyzji ARiMR przyznającej rentę strukturalną.

Czytaj więcej...

W ostatnich dniach stwierdzono kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń domowych w Polsce, tj. siódme (gm. Choroszcz, powiat białostocki), ósme (gm. Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki) i dziewiąte (gm. Zambrów, powiat zambrowski).

Czytaj więcej...

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wystąpieniu kolejnego ogniska afrykańskiego pomoru świń. ASF stwierdzono w gospodarstwie położonym w gminie Mielnik, w powiecie siemiatyckim, w województwie podlaskim.

Czytaj więcej...

Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu piątego ogniska afrykańskiego pomoru świń od początku występowania ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.). Ognisko zostało wykryte w gospodarstwie utrzymujacym trzodę chlewną w powiecie wysokomazowieckim, w miejscowość Rembiszewo-Studzianki.

Czytaj więcej...

Niedzielny, lipcowy poranek w Drohiczynie (tuż nad Bugiem, u stóp Góry Zamkowej) skupił ósmy rok z rzędu podlaskich hodowców koni zimnokrwistych. 31 lipca 2016 roku zaprezentowano i poddano ocenie idealność typu, pokroju, zdrowia i rozwoju oraz ruchu źrebiąt hodowlanych ras: polski koń zimnokrwisty i arden polski. Wystawę zorganizowana została przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku, gminę Drohiczyn oraz powiat Siemiatycki.

Czytaj więcej...

Dobrym sposobem służącym upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w sektorze wołowiny był wyjazd studyjny, który umożliwił uczestnikom uwikłanym w łańcuch produkcji wołowiny praktyczne zapoznanie się z rozwiązaniami, które zostały już implementowane do praktyki i są możliwe do stosowania w sektorach produkcji rolnej w Polsce. 

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 23.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie