Przez płynność finansową gospodarstwa rolnego czy przedsiębiorstwa rozumie się zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Terminem tym określa się możliwość spłaty tych zobowiązań (kredytów, pożyczek rodzinnych) w sytuacji, gdyby stało się to nagłą koniecznością.

Czytaj więcej...

W związku z częstymi anomaliami pogodowymi takimi jak huragany, nawałnice, przymrozki, które niszczą uprawy i budynki, rolnicy powinni ubezpieczać swoje mienie. Do ubezpieczenia upraw 65 proc. składki dopłaca budżet państwa, czyli rolnik płaci tylko 35 proc. składki. Możliwość takich ubezpieczeń oferuje pięć zakładów ubezpieczeń, które podpisały umowę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Są to PZU, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.

Czytaj więcej...

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Maria Fajger podała do publicznej wiadomości termin i zasady przyznania pomocy na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Wnioski będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR od 30 marca 2018 r.

Czytaj więcej...

Od 7 do 29 grudnia 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w oddziałach regionalnych bądź biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to tzw. "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

Czas szybko leci – wydaje się, że tak niedawno rozpoczynaliśmy nowy rok. Snuliśmy plany, składaliśmy noworoczne przyrzeczenia. Mamy grudzień – czas podsumowań i rozliczeń tego co zrobiliśmy w tym roku i tego co nam się udało, a co musimy przełożyć na następne miesiące.

wr 12 okladka

Czytaj więcej...

„Jak praktycznie i efektywnie pozyskać środki na finansowanie innowacji z programu ramowego badań i rozwoju Komisji Europejskiej - Horyzont 2020 – instrument MŚP”

Czytaj więcej...

Rolnik, który do dnia 31 grudnia 2017 r. ukończy wiek 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna), będzie posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, może złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie