Styczniowe mrozy, podczas których odnotowano spadki temperatury poniżej -20oC, spowodowały od dawna nie spotykane straty mrozowe w zasiewach zbóż ozimych. Kluczowym czynnikiem, jaki zadecydował o tak dramatycznej sytuacji wiosną 2016 był brak okrywy śnieżnej przy bardzo gwałtownym spadku temperatury. W konsekwencji odorano lub przeznaczono do odorania około 10 tysięcy ha zbóż ozimych w naszym województwie.

Czytaj więcej...

Sejmowa komisja rolnictwa poparła poprawkę do projektu ustawy w sprawie obrotu ziemią, która z definicji rolnika indywidualnego wykreśla zapis o konieczności przynależności do KRUS.

Czytaj więcej...

Nowe przepisy w zakresie sprzedaży przez rolników własnych surowców i produktów spożywczych były tematem debaty, która odbyła się 23 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Dzięki transmisji online w dyskusji uczestniczyli rolnicy i doradcy obecni w 13 Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego i w PODR w Szepietowie. Zadawano pytania telefonicznie i e-mailowo.

Czytaj więcej...

Posiadasz dobrze prosperujące gospodarstwo rolne? Twoja firma jest dobrze znana w środowisku rolniczym? Weź udział w Podlaskiej Agrolidze 2016. Konkurs wyłania i promuje najlepszych rolników oraz najlepsze firmy z branży rolno-spożywczej w województwie podlaskim.

Czytaj więcej...

Świadczeniobiorca KRUS, którego renta lub emerytura nie przekraczają 2000 zł miesięcznie otrzyma jednorazowy dodatek pieniężny. Dodatek zostanie wypłacony w marcu lub kwietniu. Nie zwiększy on wysokości świadczeń otrzymywanych w kolejnych miesiącach, aby otrzymać dodatek nie trzeba składać wniosku.

Czytaj więcej...

Są dodatkowe środki na kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych. Dzisiaj ARiMR udostępni 750 mln zł z przeznaczeniem na limity akcji kredytowej i 6,3 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów. Środki otrzymają wybrane banki.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Rolnictwa opracowało harmonogram wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W bieżącej perspektywie finansowej jest do rozdysponowania 13,5 mld euro, czyli o 3,7 mld euro mniej niż w latach 2007-2013.

Czytaj więcej...

W dniu 3 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie grupy inicjatywnej hodowców bydła opasowego w sprawie utworzenia grupy producenckiej. Udało się wybrać formę prawną i komitet założycielski. To pierwsza tego rodzaju grupa w naszym województwie.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 14.12.2017 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie