Rada Ministrów zezwoliła na uruchomienie programu zaliczek na poczet tegorocznych dopłat bezpośrednich dla rolników.

Czytaj więcej...

Bardzo dużym zainteresowaniem rolników cieszyły się niedzielne warsztaty z siewu pasowego zorganizowane w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Czytaj więcej...

Adam Niebrzydowski od 21 września 2016 r. pełni funkcję dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Dotychczasowy wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej nominację na stanowisko dyrektora otrzymał 20 września 2016 roku z rąk Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej...

Miłośnicy tradycyjnej podlaskiej kuchni mieli okazję wziąć udział w „smacznych” warsztatach, które odbyły się w niedzielę, 18 września w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.

Czytaj więcej...

W dniu 9 września 2016 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej oceniającej oferty złożone na konkurs na logo Podlaskiego Szlaku Kulinarnego. W wyznaczonym terminie, do dnia 5 września 2016 r. złożono 42 oferty, z czego 4 nie spełniały wymagań formalnych. Po terminie wpłynęły 4 oferty.

Czytaj więcej...

Bogata kolekcja mieszańców kukurydzy, 136 odmian z ponad 20 firm, nowoczesne maszyny, pokazy zbioru kukurydzy, wykłady i liczne konkursy sprawiły, że 11 września 2016 r. pola doświadczalne w Szepietowie odwiedziły tłumy. Odbył się piętnasty Podlaski Dzień Kukurydzy. To największe wydarzenie w województwie podlaskim skierowane do plantatorów i miłośników kukurydzy. Imprezę zorganizował Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy.

Czytaj więcej...

Urząd Regulacji Energetyki zwraca uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy podpisywaniu umów przez odbiorców, którzy w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwa rolne oraz małych przedsiębiorców. Tym bardziej, że nie obejmują ich przepisy chroniące konsumentów zawarte w ustawie o ochronie praw konsumenta (np. prawo do odstąpienia od zawartej umowy poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni).

Czytaj więcej...

Informujemy, że z dniem 29 sierpnia 2016 roku uległ zmianie adres Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie na:

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szepietowo-Wawrzyńce 64

18-210 Szepietowo

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany przy wystawianiu faktur na rzecz Ośrodka i kierowaniu korespondencji.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie inne dane Ośrodka tj. NIP, konta bankowe, telefon, faks, e-mail pozostają bez zmian.

Dzisiaj jest 22.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie