Wojewódzką Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych, która odbyła się 26 lutego 2016 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wygrał Kamil Adam Porzeziński. W finale wojewódzkim swoją wiedzę sprawdziło 43 uczestników.

Czytaj więcej...

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ziemi rolnej. Według nowych przepisów, państwowa ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji ANR, podstawowym sposobem jej zagospodarowania będą korzystne dla rolników trwałe dzierżawy. Nowe zasady będą obowiązywać od 30 kwietnia 2016 roku. Obecnie Skarb Państwa jest w posiadaniu ok. 1,5 mln ha nieruchomości rolnych.

Czytaj więcej...

Rolniku! Jeśli masz zastrzeżenia co do przezimowania Twoich zbóż ozimych? Szybki test rozwieje Twoje wątpliwości. Prezentujemy przykładowy sposób przeprowadzenia tego zabiegu.

Czytaj więcej...

Chcesz zyskać dodatkowe punkty podczas naboru wniosków na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020? Dokonaj symulacji punktowej, za zastosowanie w gospodarstwie praktyk rolnictwa ekologicznego możesz liczyć na nawet 4 dodatkowe punkty.

Czytaj więcej...

Podczas konferencji prasowej w MRiRW, 18 lutego 2016 r. przedstawiono stan wypłat płatności bezpośrednich. Do 16 lutego 2016 r. blisko 58% rolników otrzymało dopłaty. Do końca marca 80% środków ma trafić do rolników. Ministerstwo zapewnia, że ustawowe terminy wypłat płatności nie są zagrożone. Będzie dodatkowa pomoc w formie sześciomiesięcznych kredytów obrotowych.

Czytaj więcej...

Stan ozimin zależy od wielu czynników: terminu siewu, konkretnej odmiany, czy regionu. Niskie temperatury z pewnością negatywnie wpłynęły na uprawy, szczególnie na jęczmień ozimy. Prezentujemy oziminy na polach w powiecie wysokomazowieckim.

Czytaj więcej...

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN w ramach poddziałania - "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW 2014-2020 będzie można składać do 10 marca 2016 r. w OR ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Czytaj więcej...

Już po raz kolejny najlepsi w kraju rolnicy, agroprzedsiębiorcy oraz działacze gospodarczy podzielili się swoimi doświadczeniami i dorobkiem. 20 stycznia 2016 r. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się Noworoczna Gala Agrobiznesu. Na uroczystości Wiadomości Rolnicze otrzymały pierwsze miejsce w konkursie „AgroKlasa ODR 2015".

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 29.06.2017 godz.