Skorzystałeś z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”? Powinieneś posiadać zezwolenie na produkcję pasz w postaci stosownego zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jest to wymóg zawarty w Liście Kontrolnej Przeprowadzania Weryfikacji Spełnienia Standardów w zakresie „wytwarzania i stosowania pasz”.

Czytaj więcej...

To temat szkolenia i wyjazdu studyjnego, które zorganizowano 5 kwietnia 2016 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Zdobyta podczas szkolenia wiedza z pewnością umożliwi zainteresowanym rolnikom podjąć decyzję, jakie odnawialne źródła energii zastosować we własnych gospodarstwach.

Czytaj więcej...

Styczniowe mrozy, podczas których odnotowano spadki temperatury poniżej -20oC, spowodowały od dawna nie spotykane straty mrozowe w zasiewach zbóż ozimych. Kluczowym czynnikiem, jaki zadecydował o tak dramatycznej sytuacji wiosną 2016 był brak okrywy śnieżnej przy bardzo gwałtownym spadku temperatury. W konsekwencji odorano lub przeznaczono do odorania około 10 tysięcy ha zbóż ozimych w naszym województwie.

Czytaj więcej...

Sejmowa komisja rolnictwa poparła poprawkę do projektu ustawy w sprawie obrotu ziemią, która z definicji rolnika indywidualnego wykreśla zapis o konieczności przynależności do KRUS.

Czytaj więcej...

Nowe przepisy w zakresie sprzedaży przez rolników własnych surowców i produktów spożywczych były tematem debaty, która odbyła się 23 marca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Dzięki transmisji online w dyskusji uczestniczyli rolnicy i doradcy obecni w 13 Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego i w PODR w Szepietowie. Zadawano pytania telefonicznie i e-mailowo.

Czytaj więcej...

Posiadasz dobrze prosperujące gospodarstwo rolne? Twoja firma jest dobrze znana w środowisku rolniczym? Weź udział w Podlaskiej Agrolidze 2016. Konkurs wyłania i promuje najlepszych rolników oraz najlepsze firmy z branży rolno-spożywczej w województwie podlaskim.

Czytaj więcej...

Świadczeniobiorca KRUS, którego renta lub emerytura nie przekraczają 2000 zł miesięcznie otrzyma jednorazowy dodatek pieniężny. Dodatek zostanie wypłacony w marcu lub kwietniu. Nie zwiększy on wysokości świadczeń otrzymywanych w kolejnych miesiącach, aby otrzymać dodatek nie trzeba składać wniosku.

Czytaj więcej...

Są dodatkowe środki na kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych. Dzisiaj ARiMR udostępni 750 mln zł z przeznaczeniem na limity akcji kredytowej i 6,3 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów. Środki otrzymają wybrane banki.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 21.08.2017 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie