Ogłoszenie o konkursie nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017

Czytaj więcej...

Minister Rozwoju i Finansów w rozporządzeniu 7 grudnia 2016r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2016r, poz. 2058) określił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2017 roku.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Rozwoju wychodzi naprzeciw nowym przedsiębiorcom. Od stycznia 2017 roku można założyć własną firmę przez telefon. Tak, tak przez telefon, bez wychodzenia z domu.

Czytaj więcej...

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że każde dziecko poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Przeczytaj:List do rolników od Prezesa KRUS

Od 18 stycznia br. wszystkie sprawy dotyczące przyznania wsparcia w ramach poddziałania „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014 – 2020 będą rozpatrywane przez pracowników w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej...

„Współpraca”  to nowe działanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Działanie promuje współpracę w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.

Czytaj więcej...

Rolnicy prowadzący dodatkową działalność gospodarczą np. usługi zobowiązani są do składania rocznych deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego. Podatnicy prowadzący taką działalność i rozliczający się na zasadach ryczałtu zobowiązani są do złożenia deklaracji PIT-28 w terminie do 31 stycznia 2017 roku.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie