Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN w ramach poddziałania - "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW 2014-2020 będzie można składać do 10 marca 2016 r. w OR ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Czytaj więcej...

Już po raz kolejny najlepsi w kraju rolnicy, agroprzedsiębiorcy oraz działacze gospodarczy podzielili się swoimi doświadczeniami i dorobkiem. 20 stycznia 2016 r. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się Noworoczna Gala Agrobiznesu. Na uroczystości Wiadomości Rolnicze otrzymały pierwsze miejsce w konkursie „AgroKlasa ODR 2015".

Czytaj więcej...

Przypominamy o ważnych datach, które każdy podlaski rolnik powinien uwzględnić w swoim kalendarzu na pierwsze półrocze 2016 roku. Sprawdź, kiedy złożyć odpowiedni wniosek i opłacić składkę KRUS. Pamiętaj o tagach w Szepietowie.

Czytaj więcej...

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród producentów rzepaku cieszyła się konferencja pn. Jak zwiększyć efektywność wykorzystania nawozów w uprawie rzepaku? 15 stycznia 2016 r. w Białymstoku mówiono m.in.: o nawożeniu rzepaku ozimego, integrowanej ochronie i zabiegach agrotechnicznych w uprawie rzepaku.

rzepak 14

Czytaj więcej...

Wraz z nadejściem zimy właścicielom nieruchomości przybywa obowiązek odśnieżania i oczyszczania chodników przed swoją posesją. Pamiętajmy, że jeżeli chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Nie utrzymanie porządku podlega karze grzywny nawet do 1500 złotych lub naganie.

Czytaj więcej...

W związku z potrzebą nabycia kwalifikacji zawodowych lub ich uzupełnienia przez beneficjentów działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem działania „Premia dla młodych rolników”, wprowadzono nowe rozwiązania m.in. klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, a także możliwość odrębnego potwierdzenia każdej kwalifikacji poprzez odrębny egzamin. W województwie podlaskim pięć szkół prowadzi takie kursy zawodowe. 

Czytaj więcej...

Do 1 maja 2016 roku przesunięto wejście w życie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W ostatnich dniach grudnia Prezydent podpisał nowelizację powyższej ustawy. Zgodnie z nią wprowadza się szereg zmian w obrocie nieruchomościami rolnymi. Rozszerzony zostaje zakres uprawnień Agencji Nieruchomości Rolnej – prawo pierwokupu do nieruchomości o powierzchni od 1 ha, nie jak dotychczas od 5 ha.

Czytaj więcej...

Rada Ministrów zatwierdziła stawkę zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów rolnych. W 2016 roku stawka zwrotu części akcyzy do paliwa rolniczego wyniesie 1 złoty za litr, jest to o 5 groszy więcej, niż było w roku poprzednim. System zwrotu akcyzy we wszystkich krajach jest jednakowy, natomiast wysokość zwrotu zależy od zamożności kraju. Według unijnych przepisów, maksymalny zwrot może wynosić 1,30 zł za litr paliwa.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 23.05.2017 godz.