Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, którzy złożyli dokumenty w ramach powyższych działań Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje cykl szkoleń, które mają na celu wywiązanie się z zobowiązań zawartych w biznesplanie. Rozpoczęcie cyklu szkoleń planowane jest w drugiej połowie lutego 2018 r.

Czytaj więcej...

Rolniku, wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, posiadający własną wykwalifikowaną kadrę i najnowocześniejszy sprzęt, świadczy usługi badania sprawności technicznej opryskiwaczy.

Czytaj więcej...

Podczas spotkania w dniu 11-01-2018 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w MRiRW przedstawił plan rozdysponowania środków w ramach PROW 2014-2020.

Czytaj więcej...

Jaki będzie ten rok, co czeka rolników i doradców rolniczych – o to zapytaliśmy Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Największą zmianą dla rolników będzie od nowego roku to, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składać będzie można tylko w formie elektronicznej (za pośrednictwem aplikacji e-wniosek) – powiedział w rozmowie Minister. Więcej o planach i założeniach w polityce rolnej przeczytacie w nr 1/2018 „Wiadomości Rolniczych”.

wr 1 18 okladka 1

Czytaj więcej...

We współczesnym świecie dostęp do internetu jest już standardem. Praktycznie we wszystkich dziedzinach życia mamy styczność z informatyką. Również w rolnictwie jest ona obecna w znaczącym stopniu zmienia możliwości działania. Jednak, aby efektywnie wykorzystać technologie IT w rolnictwie, potrzebna jest do tego gruntowna wiedza informatyczna. Łącząc ją z wiedzą i doświadczeniem gospodarzy mówimy już o najnowocześniejszej formie rolnictwa.

Czytaj więcej...

W terminie do dnia 28 lutego 2018 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych z KRUS w 2017 r. emerytur i rent (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych emerytur i rent (formularz PIT-11A).

Czytaj więcej...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie od 15.01.2018 r. do 25.06.2018 r.będzie prowadziła nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Czytaj więcej...

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie