Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

65 lat za nami – Jubileusz PODR w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

65 lat za nami – Jubileusz PODR w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email

18 września Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie świętował 65-lecie istnienia. Dużo mówiono o historii zakładu, wybiegano też w przyszłości, nie brakowało odznaczeń, gratulacji i podziękowań. Najważniejszym wydarzeniem Jubileuszu było nadanie Ośrodkowi sztandaru.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie już 65 lat towarzyszy podlaskim rolnikom. W ciągu sześćdziesięciu pięciu lat różne były losy Ośrodka, przechodził okresy rozkwitu ale i obaw o swój byt, zawsze jednak dobrze służył rolnikom i mieszkańcom wsi. Długoletnie doświadczenie i zaangażowanie doradców sprawia, że Ośrodek należy do wiodących jednostek doradztwa rolniczego kraju. Stałą misją doradców jest świadczenie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich i przedsiębiorcom z branży rolniczej. Główna idea Ośrodka to:

Wiedza  Praca i Doświadczenie w służbie Ziemi naszej

Te symboliczne słowa zostały umieszczone na sztandarze, nadanym przy okazji Jubileuszu. W ten sposób został upamiętniony wspólny, wieloletni wysiłek pracowników i podlaskich rolników.

Obchody 65-lecia rozpoczęły się już przed południem w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Wystawa historii zakładu była okazją do pierwszych wspomnień i refleksji.


O godz. 12 w Kościele p.w. św. Anny w Dąbrówce Kościelnej odbyła się msza święta wraz z wyświęceniem sztandaru, w intencji pracowników Ośrodka i rolników, celebrowana przez Janusza Stepnowskiego biskupa łomżyńskiego oraz Antoniego Dydycza biskupa drohiczyńskiego. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnił Chór Polskiej Pieśni Narodowej w Bielsku Podlaskim pod kierownictwem  Elżbiety Bilmin. We mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe: ARiMR, PIR, PSP w Wysokiem Mazowieckiem i OSP w Szepietowie oraz szkół rolniczych z województwa podlaskiego.

Na Jubileuszowe uroczystości przybyli liczni goście: parlamentarzyści, władze wojewódzkie, samorządowe, kościelne, przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem i oczywiście rolnicy. Uroczystości odbyły się w sali bankietowej w Kuczynie.

Przy okazji Jubileuszu Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie został uhonorowany medalem Św. Izydora Oracza. Witold Karczewski przewodniczący stowarzyszenia  i  biskup Janusz Stepnowski na ręce Jana Zalewskiego dyrektora PODR wręczyli medal – symbol ożywienia i inspirowania szczytnej misji wspierania i krzewienia czci Świętego Izydora.

Szczególnym wydarzeniem dla pracowników Ośrodka był moment wręczenia państwowych i resortowych odznaczeń. Prezydent RP Bronisław Komorowski  przyznał medale za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Tomasz Jędrzęjczak sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazał złote, srebrne i brązowe medale zasłużonym doradcom.

Z okazji 65-lecia minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”. Zofia Szalczyk podsekretarz stanu w MRiRW honoruje doradców.

Nie obyłoby się Jubileuszu bez Wigorów – statuetki PODR w Szepietowie trafiły do osób, które w szczególny sposób wpisały się w rozwój Ośrodka i rolnictwa północno-wschodniej Polski. Wśród szczęśliwców znaleźli się:

– Krzysztof Radziszewski – prezes zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie

– Stefan Krajewski – dyrektor OR ARiMR w Łomży

– Grzegorz Leszczyński – prezes zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej

– Barbara Sołomiewicz – dyrektor OR KRUS w Białymstoku

– Adam Dąbrowski – Polskie Radio Białystok

– Barbara Kociakowska – Gazeta Współczesna

– Małgorzata Sawicka – Redaktor Naczelna Podlaskiego Agro

– Danuta Bagińska

– Henryk Śledziewski

Gratulacjom i podziękowaniom nie było końca. Wielu gości swoją karierę zawodową zaczynało właśnie w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego m.in. Wojciech Dzierzgowski wicewojewoda podlaski i Jerzy Leszczyński zastępca dyrektora oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży, a także wielu samorządowców – wójtów i burmistrzów.

 

MZ