Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

40 lat minęło … – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

40 lat minęło …


Print Friendly, PDF & Email

31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej narodziła się NSZZ „ Solidarność”. Cały kraj ogarnął zryw wolnościowy ludzi pracy, którzy zjednoczyli się pod jednym sztandarem. Ramię w  ramię szli walczyć o prawa pracownicze i socjalne. Pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie od początku ruchów społecznych, jako jedni z pierwszych w regionie podjęli działalność solidarnościową. Miało to wpływ na dalsze kształtowanie się jednostki i do dnia dzisiejszego odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu Ośrodka.

W ramach dwudniowych obchodów uroczystości 40 rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa pn. „Kościół rzymskokatolicki wobec powstania i działalności NSZZ „Solidarność” połączona z promocją książki pt. „Szkice do dziejów podlaskiej Solidarności 1980-2020”. Natomiast w niedzielę 30 sierpnia 2020 roku uroczyste obchody rocznicowe uhonorowano uroczystą Mszą Świętą w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie k. Wasilkowa. Celebracja poprzedzona była odsłonięciem i poświęceniem pamiątkowej tablicy na budynku  siedziby Regionu.

Elżbieta Grunwald

                                                                      autor zdjęcia:  NSZZ Solidarność Region Podlaski 

autor zdjęcia:  NSZZ Solidarność Region Podlaski 

autor zdjęcia:  NSZZ Solidarność Region Podlaski 

autor zdjęcia:  NSZZ Solidarność Region Podlaski 

autor zdjęcia: Elżbieta Grunwald

 

autor zdjęcia: Elżbieta Grunwald