Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

40 lat minęło, ale My kształcimy z duchem czasu! – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

40 lat minęło, ale My kształcimy z duchem czasu!


Print Friendly, PDF & Email

Od ponad 40 lat jesteśmy częścią tego regionu. Jubileusz powstania Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach (wcześniej Wydział Przyrodniczy) Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach jaki niedawno obchodziliśmy jest doskonałą okazją do zaprezentowania znaczenia Uczelni i Wydziału w typowo rolniczym regionie Naszego Kraju.

Rolę tą możemy rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Jednakże po czterech dekadach niewątpliwym sukcesem jest wykształcenie wielu pokoleń nauczycieli, wykwalifikowanej kadry dla rolnictwa i jego bezpośredniego otoczenia. Mamy wielką nadzieję, że duża część czytelników jest Naszymi absolwentami lub mają w swoim otoczeniu takie osoby. Dziś z satysfakcją możemy stwierdzić, że tysiące absolwentów Naszego Wydziału prowadzi własne gospodarstwa rolne, zajmuje ważne stanowiska w administracji samorządowej a część z nich piastuje wysokie stanowiska państwowe.
Środowisko naukowe poprzez swoje badania przy wsparciu Ośrodków Doradztwa Rolniczego zawsze było propagatorem wdrażania nowych technologii, rodzącej się gospodarki rynkowej i integracji z Unią Europejską. Idąc z duchem czasu i nie zapominając o przeszłości kształcimy kolejne pokolenia na kierunku Rolnictwo, przekazując wiedzę z zakresu najnowszych trendów i innowacji w tej dziedzinie, ale też dostrzegamy potrzeby zmieniającego się świata. Nasz system kształcenia dostosowujemy do potrzeb rynku pracy. Dlatego kształcimy na kierunku Gospodarka przestrzenna. To stosunkowo nowy interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy w sobie zarówno aspekty prawa administracyjnego, elementy geodezji, budownictwa, architektury, projektowania terenów zieleni i zagadnień rolniczych, które kompleksowo odpowiadają za funkcjonalność oraz estetykę otaczającej nas przestrzeni. Niezależnie od tego czy jesteśmy w domu, w pracy czy w drodze powinniśmy pamiętać, że obecny ład i harmonia, które nas otaczają, w pierwszej fazie opracowań, są wynikiem pracy inżynierów gospodarki przestrzennej. W trosce o środowisko i egzystencję przyszłych pokoleń w tym roku otwieramy unikalny w skali kraju i świata (2 w Polsce a pierwszy w Naszym regionie) kierunek Agroleśnictwo, który jest szansą na gospodarowanie zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego, łączącą nowoczesność i innowacyjność z tradycją i racjonalnym zagospodarowaniem zasobów przyrody. To kierunek, gdzie uczymy jak w praktyce wykorzystać innowacje w produkcji żywności i gospodarce leśnej w trosce o zdrowie ludzi i jakość środowiska, w którym żyjemy, pracujemy i odpoczywamy.
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, pielęgnując swoje dziedzictwo i najlepsze tradycje, wypełnia misję rozwoju intelektualnego pracowników, studentów i całego regionu. Jest prekursorem transferu zdobytej wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego oraz podejmuje wszechstronne działania na rzecz wykorzystania, przekształcania i ochrony zasobów środowiska naturalnego zapewniając wysoki poziom życia mieszkańcom Naszego regionu.

UPH w Siedlcach