OBJAWY ASF?

 • gorączka 40 - 42°C i powyżej,
 • wybroczyny i przekrwienie skóry,
 • krwawa biegunka,
 • osłabiony apetyt,
 • nagłe upatki świń w stadzie.

POSTĘPOWANIE?

 • natychmiastowe zgłaszanie wszelkich przypadków zachorowań i padnięc świń,
 • zabezpieczenie chorych zwierząt - do czasu przybycia lekarza weterynarii.

MOŻLIWE SPOSOBY ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY?

 • przez kontakt bezposredni z zakażonym materiałem (zakażone zwierzęta, martwe zwierzęta - głównie dziki),
 • poprzez wprowadzenie świń lub produktów ze świń z nieznanego źródła (nielegalny obrót),
 • za pośrednictwem dzików - w środowisku ich bytowania,
 • wobec braku zachowania zasad bioasekuracji w gospodarstwach,

PODSTAWOWE WYMAGANIA BIOASEKURACJI?

 • zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem dzików (ogrodzenie, zamykane pomieszczenia inwertarskie),
 • zabezpieczenia paszy i materiału na ściółkę przed dostępem dzików (stogi, bele),
 • maty dezynfekcyjne przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich oraz zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem zwierząt domowych,
 • maty dezynfekcyjne na wjazdach i wejściach do gospodarstwa,
 • używanie oddzielnej odzieży ochronnej w pomieszczeniach dla świń,
 • zwalczanie gryzoni i owadów,
 • dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu majacego kontakt ze świniami,
 • codzienne kontrolowanie stanu zdrowia świń oraz prowadzenie spisu świń wg grup wiekowych i produkcyjnych.

 

Uwaga:

- szczegółowe informacje na stronach internetowych Inspekcji Weterynaryjnej (GIW, WIW, PIW)

 

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie