Już od 15 lutego br. można składać w BP ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 roku. Oznacza to, że rolnik będzie ubiegał się o te same płatności co rok wcześniej.

Kto może skorzystać z tej możliwości?

Rolnik, który zadeklarował we wniosku o dopłaty złożonym w 2017 r.:

- powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,

- ubiegał się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni upraw chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu, płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020), wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Składając oświadczenie, rolnik potwierdza brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku złożonym w 2017 roku i jednocześnie chce się ubiegać o te same płatności.

Jeśli w ubiegłym roku stwierdzono przedeklarowanie powierzchni, to po złożeniu oświadczenia w 2018 r. przedeklarowanie to może także zostać wyliczone, co może skutkować zmniejszeniem płatności.

W jakim terminie składamy oświadczenia?

Oświadczenie potwierdzające brak zmian we wniosku w 2018 roku można składać od 15 lutego do 14 marca 2018 r. Rolnik składając Oświadczenie otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia.

Złożenie oświadczenia nie wyklucza możliwości złożenia zmiany do wniosku w terminie do 31.05.2018 r.

Marek Gozdur

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie