Uprzejmie informujemy o terminach szkoleń dla beneficjentów działań PROW 2014-2020:„Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw.

Poniżej przedstawiamy terminy szkoleń. Aby sprawdzić listę zakwalifikowanych osób kliknij w datę danego szkolenia.

Nr szkolenia

Temat szkolenia

Termin, godzina szkolenia

1.

Wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym

I. gr. 20.02.18. r., g. 900

II. gr. 21.02.18. r., g. 900

III gr. 1.03.18. r., g. 900

IV gr. 7.03.18 r., g. 900

2.

Obowiązki rolnika wynikające z wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin

I. gr. 21.02.18. r., g. 1200

II gr. 1.03.18. r., g. 1200

III gr. 7.03.18 r., g. 1200

3.

BHP w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej

I.gr. 22.02.18 r., g. 1200

II.gr. 27.02.18 r., g. 1200

III.gr. 8.03.18 r., g. 1200

4.

Nowoczesny chów bydła mlecznego

I.gr. 19.02.18 r., g. 1200

5.

Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym

I.gr. 2.03.18 r., g. 1200

6.

Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW  2014-2020

I.gr. 2.03.18 r., g. 900

7.

Ekonomika w gospodarstwach rolnych

I. gr. 19.02.18 r. ,g. 900

II gr. 26.02.18 r., g. 1200

III gr. 5.03.18. r., g. 1200

8.

Rachunkowość rolnicza

I.gr. 22.02.18 r.,g. 900

II. gr. 26.02.18 r., g.900

III.gr. 27.02.18 r.,g. 900

IV. gr. 5.03.18. r., g. 900

V. gr. 8.03.18 r., g. 900

Udział w szkoleniu wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty.

Opłaty można dokonać w dniu szkolenia w kasie PODR – budynek biurowy – I piętro pokój nr 9.

Szkolenia będą odbywały się w Ośrodku Szkoleniowym (parter), Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo.

W dniu 2.03.2018 r. szkolenia z tematów: „Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym” i „Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW  2014-2020” odbędą się w budynku biurowym – sala nr 4 (parter).

 

Zapraszamy!

 

Dzisiaj jest 21.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie