Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przypomina, że najpóźniej do 31 grudnia 2017 roku należy przeprowadzić spis zwierząt gospodarskich: bydła, kóz, owiec i świń. Obowiązek ten w ramach systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) dotyczy wszystkich rolników utrzymujących w swoich siedzibach stad zwierzęta gospodarskie.

Wypełniony spis należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR osobiście, drogą pocztową bądź elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP.

Karol Michałowski

Dzisiaj jest 24.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie