Uprzejmie informujemy o terminach szkoleń dla beneficjentów działań PROW 2014-2020:„Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw".

Poniżej przedstawiamy terminy szkoleń. Aby sprawdzić listę zakwalifikowanych osób kliknij w datę danego szkolenia.

Nr szkolenia Temat szkolenia Termin, godzina szkolenia
1. Wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym

I.gr. 5.12.17 r.,900

II gr. 6.12.17 r., 900

2. Obowiązki rolnika wynikające z wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin

I gr. 5.12.17 r., 1200

II.gr. 6.12.17 r., 1200

3. BHP w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej

I.gr. 4.12.17 r., 900

II.gr. 13.12.17 r., 1200

4. Nowoczesny chów bydła mlecznego I.gr. 4.12.17 r. 1200
5. Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym I.gr. 8.12.17 r. 900
6. Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW  2014-2020 I.gr. 8.12.17 r. 1200
7. Ekonomika w gospodarstwach rolnych

I.gr. 11.12.17 r. 1200

II. gr. 12.12.17 r. 1200

8. Rachunkowość rolnicza

I.gr. 11.12.17 r. 900

II.gr. 12.12.17 r. 900

III.gr. 13.12.17 r. 900

 

IV.gr. 14.12.17 r. 900

 

 

Rekrutacja zakończona.  Zapraszamy na kolejny cykl szkoleń, który planujemy  na początku 2018 roku.

Dzisiaj jest 14.12.2017 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie