Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie dysponuje użytkami zielonymi o powierzchni 30,77 ha, które wykorzystuje jako tereny wystawowe i parkingi podczas targów i wystaw. PODR w Szepietowie ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż zielonki na pniu z użytków zielonych o powierzchni 30,77 ha. Oferty należy złożyć do 7 kwietnia 2017 roku w sekretariacie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zbiór zielonki”.

Informacje dotyczące składania ofert i pozyskiwania zielonki z opisanych użytków zielonych:

- Marek Godlewski, tel. 500 296 255

Ogłoszenie o przetargu wraz z załącznikami dostępne jest pod adresem:

http://wodr.pbip.pl/?event=informacja&id=878

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie