Główny Urząd Statystyczny realizuje na terenie całego kraju badania gospodarstw rolnych. Rolnicze badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, a więc są nimi objęte wylosowane gospodarstwa rolne reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce.

 Szczegóły na plakacie

 

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie