Rolnicy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania mogą zgłaszać się do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego w celu przygotowania dokumentacji do złożenia w ARiMR.

Na stronie www.arimr.gov.pl zostały zamieszczone dokumenty, które należy wypełnić i złożyć do ARiMR.

Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego PROW 2014-2020.


1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (docx) - otwórz

3. Biznes plan "Restrukturyzacja małych gospodarstw":

  • B_Plan_RMG (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - otwórz
  • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_RMG (PDF) - otwórz
  • Załącznik nr 1 (PDF) - otwórz
  • Załącznik nr 2 (PDF) - otwórz


4. Oświadczenia:

  • Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę (docx) - otwórz
  • Oświadczenie Współposiadacza gospodarstwa  o wyrażeniu zgody na ubieganie się wnioskodawcy o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania (docx) - otwórz


5. Wniosek o płatność  I raty pomocy

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty (docx) - otwórz

7. Wniosek o płatność II raty pomocy:

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty (obowiązuje od 3 lutego 2017 r.) - otwórz

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski.html

Bożena Karp

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie