W dniu 26.01.2017 roku w SDOO Krzyżewo odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. W trakcie spotkania została opracowana Lista Zalecanych Odmian dla zbóż ozimych i jarych.

Punktem wyjścia do sporządzenia takiego wykazu były trzyletnie wyniki doświadczeń przeprowadzone na terenie woj. podlaskiego przez Stacje Doświadczalne Oceny Odmian w Krzyżewie i Marianowie oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Doświadczenia realizowane przez PODR Szepietowo były prowadzone w powiatach augustowskim, białostockim, łomżyńskim, sokólskim i wysokomazowieckim.

W oparciu o wyniki uzyskane w zakładach doświadczalnych COBORU w Krzyżewie powiat wysokomazowiecki, Ruskiej Wsi powiat Ełk i Ciciborze powiat Biała Podlaska, sporządzono Listę Odmian Zalecanych do uprawy dla rzepaku ozimego.

Listę Odmian Zalecanych dla grochu oparto na doświadczeniach przeprowadzonych przez COBORU w Krzyżewie, Marianowie oraz PODR Szepietowo w Stelmachowie powiat białostocki.

Dla łubinu wąskolistnego LZO sporządzono w oparciu o wyniki uzyskane w stacjach COBORU: Marianowo, Cicibór i Wrócikowo (powiat olsztyński), a dla łubinu żółtego z doświadczeń COBORU w Marianowie i Ciciborze.

Lista Odmian Zalecanych dla kukurydzy została ustalona na podstawie doświadczeń przeprowadzonych w SDOO Krzyżewo, SDOO Cicibór Duży i SDOO Wrócikowo.

Lista Zalecanych Odmian (LZO) dla województwa podlaskiego na 2017 rok

Lp. Pszenica ozima Pszenżyto ozime Żyto ozime           Jęczmień ozimy
1. Artist Borowik Armand Holmes
2. RGT Kilimanjaro Pigmej SU Performer F1 KWS Meridian
3. Natula Subito Domir Souleyka
4.   Tomko Horyzo Titus
5.   Panteon Stanko Zenek
6.   Trapero SU Stakkato F1  
7.   Meloman  

 

Lp. Pszenica jara Jęczmień jary Owies oplewiony Owies nieoplewiony  
1. Harenda Ella Bingo Amant
2. Goplana Iron Harnaś Nagus
3. Łagwa KWS Dante Komfort Siwek
4. Tybalt KWS Irina Krezus  
5. Rusałka Soldo    
6.   Basic    

 

Lp. Pszenżyto jare Groch Łubin żółty Łubin wąskolistny
1. Mazur Audit Baryt Bolero
2. Sopot Batuta Bursztyn Graf
3.   Mecenas Perkoz Kalif
4.   Mentor   Koral
5.   Ezop   Kurant
6.   Tarchalska   Neptun
7.   Turnia   Rumba
8.   Starski   Regent
9.       Salsa
10.       Tango
11.       Wars

 

Lp. Rzepak ozimy Kukurydza kiszonkarska wczesna Kukurydza kiszonkarska średniowczesne Kukurydza kiszonkarska średniopóźna
1. Visby F1 Ambrosini Agro Polis Dublino
2. Bonanza F1 .Carolinio KWS Arturo SM Popis
3. DK Exquisite F1   Cyrano Talentro
4. DK Exstorm F1   Metronom Walterinio KWS
5. Garou F1   MAS 20S  
6. Marathon F1   SM Finezja  
7. Mercedes F1   SM Hubal  
8. Minerva F1   SY Kardona  
9. Sherpa F1      
10. SY Kolumb F1      
11. SY Marten F1      
Lp. Kukurydza ziarno wczesna Kukurydza ziarno średniowczesna
1. Kwintus Acropole
2. LG30179 ES Asteroid
3. SY Werena ES Constellation
4.   ES Zorion
5.   MAS 20P
6.   Ricardinio
7.   Rivaldinio KWS
8.   Sativo
9.   SM Jubilat

Krzysztof Zawojski

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie